• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

TYLKO U NAS: Odbudowa potoku Lubcza

Opublikowano: 21-08-2014 Źródło: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie

W styczniu 2014 r. rozpoczęły się prace budowlane przy odbudowie potoku Lubcza. Inwestycję, która zakończy się w maju 2015 r., realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie.


Fot. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Fot. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno- Inżynieryjnego w Krakowie  rozpoczęło w styczniu 2014 r. prace budowlane przy inwestycji pn. „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640 - 6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała – gm. Boguchwała, woj. podkarpackie”, w ramach umowy z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Fot. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Fot. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie

Prace wykonywane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Wojewody Podkarpackiego nr 73/13 z dnia 09.12.2013 r., w oparciu o Studium wykonywanego przez Katedrę Inżynierii Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na zlecenie Gminy Boguchwała i są pierwszym etapem renaturyzacji koryta potoku Lubcza w zakresie przywrócenia możliwości migracji oraz restytucji ryb dwuśrodowiskowych. Obejmuje on przebudowę trzynastu stopni  betonowych w km rzeki 0+400, 1+280, 2+987, 3+544, 4+052, 4+377, 4+916, 5+708, 6+138, 6+384, 6+689, 7+050, 7+700  oraz udrożnienie koryta w km 2+640 – 6+675, na długości 4,035 km.

Zgodnie z umową zostaną wykonane następujące prace:
- przebudowa 13 stopni poprzez likwidację niecki wypadowej – w jej miejsce buduje się bystrze, w którym osadzone będą szykany kamienne dodatkowo w osi bystrza;
- udrożnienie koryta potoku Lubcza, które polega na wykonaniu zabudowy biologicznej z faszynady, opaski podwójnej kiszki z wyściółką z faszyny, w dnie i na skarpach wykonuje się gurty poprzeczne co 50 m z pali drewnianych podpartych  narzutem kamiennym.
- zaprojektowano także kanał przepławki i z  ryglami kamiennymi i basenami spocznikowymi;
- wzdłuż koryta potoku po obu stronach wykonywana jest droga dojazdowa szerokości 4 m z geokraty wypełnionej kruszywem drogowym wraz z wymianą przepustów drogowych.

Wartość realizowanych robót wynosi około 7 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 maj 2015 r.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!