Inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku realizowana będzie w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zadania, wyłoniony w przetargu wykonawca -  Budimex Budownictwo sp. z o.o. – wybuduje 5 odcinków falochronów brzegowych oraz wykona stabilizację drenażową klifu (w tym: drenaż poziomy masywu klifu, drenaż plaży oraz drenaż koluwium podnóża klifu). Koszt prac wyniesie około 92,1 mln zł.