Podpisana preumowa pozwala mazurskim samorządom, zrzeszonym w stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przygotowywać dokumentację inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków nowej perspektywy unijnej.

Nowa śluza Guzianka II

Jedną z planowanych inwestycji jest śluza Guzianka II. Będzie zlokalizowana w pobliżu obecnie wykorzystywanej śluzy. Jest ona bardzo ważna dla żeglarzy, gdyż w sezonie turystycznym na śluzowanie trzeba czekać wiele godzin.

Co istotne, od czasów II wojny światowej w rejonie mazurskich jezior nie zbudowano żadnej śluzy.

Dokumentacja dla tej inwestycji będzie gotowa jesienią tego roku, a oddanie jej do użytku planowane jest na rok 2017. Za realizację zadania po stronie inwestorskiej ma odpowiadać Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.