Realizację tego zadania rozpoczęto w 2018 r. Pierwszym krokiem były prace projektowe. W ramach badań gruntu wykazano obecność na terenie po koksowni Orzegów metali ciężkich, cyjanków oraz różnych związków ropopochodnych. Główne roboty przeprowadzono wykorzystując remediację, czyli zabiegi polegające na usunięciu z gleby, ziemi i wód gruntowych substancji powodujących ryzyko. Postanowiono użyć kilku metod: bioremediacji (usuwanie zanieczyszczeń za pomocą żywych mikroorganizmów), fitoremediacji (wykorzystanie roślin w procesie oczyszczania), a także tzw. barier reaktywnych, w których dochodzi do procesu geochemicznego między zanieczyszczoną substancją a materiałem wypełniającym barierę.

Dzięki temu na 5-hektarowym terenie po koksowni Orzegów powstał ogólnodostępny teren zielony, ponadto odrestaurowano zabytkowe pozostałości zakładu. Jak napisano w komunikacie, obszar został całkowicie zrewitalizowany – oczyszczono glebę z niebezpiecznych substancji, wykonano zmianę zagospodarowania terenu na park rekreacyjno-edukacyjny oraz zadbano o upamiętnienie pierwotnej funkcji tego miejsca.

Przeprowadzenie wszystkich prac pochłonęło ponad 21 mln zł. Wykonawcą zadania była spółka Menard.

Koksownię Orzegów zaczęto budować w 1900 r. Zakład działał do 1976 r., a w 1987 r. objęto go ochroną konserwatorską.

Przeczytaj także: Świętochłowice – remediacja stawu Kalina tuż-tuż [wizualizacje]