M.in. na to pytanie odpowiadali eksperci, którzy zabrali głos podczas bezpłatnego webinarium „Flisz karpacki wyzwaniem dla realizacji inwestycji”. Wydarzenie odbyło się 8 maja 2024 r. na akademia.inzynieria.com.

O genezach powstania fliszu karpackiego oraz właściwościach fizyko-mechanicznych opowiedziała dr inż. Iwona Dudko z Politechniki Śląskiej (prezentację przygotowano wspólnie z prof. dr hab. inż. Joanną Bzówką). Następnie o problematyce projektowania i budowy tuneli w warunkach fliszu karpackiego mówił prof. dr hab. inż. Marek Cała z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Potem o problemach oraz wyzwaniach związanych z oceną warunków stateczności osuwisk o znacznych powierzchniach opowiedziała dr inż. Agnieszka Stopkowicz, także reprezentująca AGH.

Jako kolejni głos zabrali przedstawiciele firmy Keller Polska, którzy podzielili się wiedzą zdobytą przy budowie najtrudniejszego odcinka drogi ekspresowej S1, czyli obejścia Węgierskiej Górki. Dyrektor kontraktu Marcin Itczak oraz projektantka Emanuela Tomków m.in. wyjaśnili, jakie rozwiązania wypracowano w celu bezpiecznego wykonywania prac zabezpieczających skarpy, a także opisali zalecenia dotyczące kontroli i monitoringu robót.

Ostatnim akcentem webinarium była sesja, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania uczestników. Wydarzenie było bezpłatne.