Wykonawcą dokumentacji za ponad 9,77 mln zł zostało konsorcjum firm PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska i Eko-Konsult. Poza studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla inwestycji „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu” umowa obejmuje przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000 (dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), pobranie i zbadanie próbek urobku pochodzącego z dna trasy nowego toru oraz wykonanie raportu na jego odkład do morza, a także wariantowej koncepcji gospodarowania urobkiem. Na wszystkie zadania przewidziano 32 miesiące od daty podpisania kontraktu.

Tor podejściowy do portu zewnętrznego w Świnoujściu będzie liczyć 70 km, jego szerokość wyniesie od 250 do 530 m, a głębokość techniczna 17 m. Takie rozwiązanie umożliwi rejsy statków o długości do 400 m, szerokości do 60 m i zanurzeniu do 15 m.

Droga wodna będzie poprowadzona na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu, znajdzie się na polskich wodach morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Ilość urobku z robót czerpalnych oszacowano na 150 mln m3. Realizację robót, w tym prac pogłębiarskich zaplanowano na lata 2027–2029. Wartość zadania przekracza 7,33 mld zł. Kwota dofinasowania ze środków Unii Europejskiej wyniesie około 2,81 mld zł.

Przeczytaj także: Kto zbuduje falochrony w Porcie Gdynia?