Dla kogo i po co?

Mieszanki wypełniające GRUNTON funkcjonują na rynku już kilkanaście lat. Zostały stworzone z potrzeby technicznej – właśnie, aby zredukować problemy wynikające z układania wielu warstw zasypki i zagęszczania mechanicznego. Pierwsze zastosowania GRUNTONu dotyczyły głównie robót ziemnych – wypełnień wykopów liniowych, napraw instalacji wod.-kan. przebiegających pod nawierzchnią drogową, wymiany gruntu pod stopami fundamentowymi.

Na potrzeby tego rodzaju projektów Cemex przeprowadził szereg badań, począwszy od podstawowych parametrów mieszanki – konsystencji i gęstości, poprzez wytrzymałość na ściskanie, aż po cechy związane z geotechniką – stopień zagęszczenia, wtórny moduł odkształcenia, wskaźnik odkształcenia, wskaźnik nośności CBR, wskaźnik mrozoodporności wg WT5, a także wysadzinowość. Wszystko po to, aby stworzyć uniwersalny, płynny, samozagęszczalny materiał, który ma pewną wytrzymałość, ale nie jest betonem i nie przesztywnia konstrukcji. A czasem pozwala się usunąć za pomocą narzędzi mechanicznych, jeżeli jego zastosowanie jest tymczasowe.

Rozwój i coraz szersza paleta zastosowań

Czas pokazał, że zapotrzebowanie u inżynierów na tego rodzaju materiał jest ogromne. A wielu z nich, znając cechy i uniwersalność materiału, zgłosiło kolejne obszary zastosowań. Już nie tylko otwarte wykopy liniowe i szerokoprzestrzenne, ale także różnego rodzaju prace montażowe i demontażowe.

W przypadku osadzania w gruncie różnego typu zbiorników czy rurociągów, ogromnym wyzwaniem jest zagęszczenie zasypki pod kołowym przekrojem elementu, w tak zwanej pachwinie. Tutaj oczywistym rozwiązaniem jest GRUNTON – wpompowywany bezpośrednio do wykopu, w tempie kilkudziesięciu metrów sześciennych na godzinę, podpływa pod rurociąg czy zbiornik i pozwala na jego trwałe i bezpieczne osadzenie. Wykonawcy tego rodzaju inwestycji niejednokrotnie byli pod tak dużym wrażeniem tempa prac i oszczędności na kosztach siły roboczej i sprzętu, że do całego wykopu używali GRUNTONu.

Kolejnym obszarem zastosowań jest likwidacja nieczynnych rurociągów czy podziemnych zbiorników  – niedokładne wypełnienie i pozostawienie pustych przestrzeni grozi z czasem osunięciem gruntu, dlatego w takich przypadkach GRUNTON jest szczególnie ceniony. W zależności od przekroju likwidowanego rurociągu zalecany jest materiał o drobnym uziarnieniu - GRUNTON DR lub mieszanka o wysokiej płynności, zbliżona do iniektu – GRUNTON PIPE FILLER. Zasięg płynięcia mieszanek może sięgać kilkudziesięciu, a nawet powyżej 100 m – co niejednokrotnie zostało potwierdzone obserwacjami w otworach rewizyjnych.

Coraz częściej wykonuje się renowacje różnego rodzaju podziemnych instalacji metodą reliningu. W takich zastosowaniach również sprawdza się GRUNTON PIPE FILLER. Eliminuje problemy związane z samodzielnym przygotowaniem iniektów w oparciu o workowane mieszanki, pozwala dostarczać i wbudowywać duże ilości mieszanki w krótkim czasie, co znacząco przyspiesza prace. A wysoka płynność i niska lepkość dają gwarancję dobrego wypełnienia.

Specjalistyczne roboty fundamentowe w skomplikowanych warunkach geotechnicznych wymagają czasem stosowania różnego rodzaju przesłon filtracyjnych o charakterze tymczasowym. I tutaj również GRUNTON znalazł uznanie wśród projektantów i wykonawców czołowych firm specjalizujących się w głębokim fundamentowaniu. Co ciekawe, niejednokrotnie za ogromną zaletę GRUNTONu uznaje się dostępność wariantu o bardzo niskiej wytrzymałości. Ten wariant znajduje zastosowanie do wykonywania tymczasowych pali fundamentowych, w które z łatwością można montować berlinki bez uciążliwych dla otoczenia wstrząsów i hałasu. W gęstej tkance miejskiej byłoby to wręcz niemożliwe, tymczasem płynny i niezwiązany GRUNTON pozwala na łatwy montaż berlinek, a po zakończeniu prac – równie łatwy ich demontaż.

Spektakularne realizacje

Na przestrzeni kilkunastu lat, od kiedy GRUNTON wszedł na stałe do oferty Cemex, zrealizowano setki projektów z jego zastosowaniem.

Liczba obiektów referencyjnych gdzie wykorzystano GRUNTON nieustająco rośnie, a są wśród nich projekty bardzo różnego rodzaju:

- wypełnienie pomiędzy ścianami wykopu a budynkiem w gęstej tkance miejskiej,

- likwidacja przebudowywanej instalacji odprowadzania wód deszczowych na lotnisku,

- wypełnienie przestrzeni międzyrurowej podczas budowy gazociągu,

- likwidacja nieczynnego tunelu pod ulicą w centrum Warszawy,

- budowa tymczasowych przesłon filtracyjnych podczas prac fundamentowych.

We wszystkich tego rodzaju realizacjach projektanci i wykonawcy doceniają mieszanki GRUNTON za ich uniwersalność, łatwość wbudowania i niezwykle szybkie tempo prac oraz, a może przede wszystkim – za niezawodność rozwiązania.

Więcej informacji na: www.cemex.pl/grunton-mieszanki-wypelniajace

Osoba kontaktowa: Marek Dmochowski, tel: 691 393 125, email: marek.dmochowski@cemex.com

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.
Prawa autorskie © 2024 / Cemex Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone