W ramach zadania „Lipki - Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM) (zadanie 3)” DZMiUW zamierza wybudować dwa nowe odcinki zabezpieczenia przeciwpowodziowego modernizowanego wału W-1 (OM) w obrębie Łęg i Jelcz (gm. Jelcz-Laskowice). Zakres prac obejmie: 

budowę wału o długości około 730 m na wysokości wsi Łęg (część zachodnia) oraz śluzy wałowej w korycie rzeki Młynówki Jeleckiej;

budowę muru oporowego pełniącego funkcję wału przeciwpowodziowego o długości około 320 m na wysokości osiedla Jelcz (część wschodnia) oraz śluzy wałowej w korycie rzeki Młynówki Jeleckiej.

Do zadań zwycięzcy przetargu należeć będzie m.in.: wykonanie robót kafarowych związanych ze stalowymi ściankami szczelnymi, formowanie nasypu wału z zagęszczeniem, wykonanie ekranu z maty bentonitowej, zamknięć przeciwpowodziowych, budowa przejazdów wałowych i drogi serwisowej.

Wał W-1 (OM) znajduje się na na prawym brzegu Odry i liczy sobie już blisko 90 lat, wymaga więc przebudowy. Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Jelcz-Laskowice o Łęg oraz ochronę zabudowań przed wylewami powodziowymi Odry. 

Oferty można składać do 26 marca br.