W ramach zadania, poniżej stopnia wodnego Malczyce, na długości około 13 km wybudowane lub rozbudowane zostaną wały przeciwpowodziowe. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowości Kawice, Kwiatkowice, Legnicki, Prochowice oraz Rogów przed powodzią. Bezpieczniejsze będą zarówno budynki mieszkalne i gospodarcze, jak i fermy drobiarskie, zakłady produkcyjne i usługowe oraz użytki rolne.

Po zakończeniu inwestycji wały staną się elementem planowanego stopnia wodnego Lubiąż i będą pełnić rolę tak zwanych wałów cofkowych. Ich wysokość będzie dostosowana do piętrzenia wód oraz strefy wpływu planowanego stopnia wodnego, który w przyszłości, poza ochroną przeciwpowodziową, zapewni również nawadnianie lasów i pól rolnych, zasilanie zbiorników wód podziemnych i wód podskórnych oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Inwestycja wpłynie również na poprawę warunków tranzytowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej – podało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wartość projektu to ponad 55 mln zł, z czego 35 mln zł pochodzi z funduszy unijnych, pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020. Koniec prac, realizowanych przez firmę ETP z Katowic, zaplanowano na ostatni kwartał br.

Przeczytaj także: Kolejna inwestycja przeciwpowodziowa w obrębie Wisły