W projekcie znajdują się dwa zadania. Pierwsze, realizowane przez Zarząd Zlewni w Szczecinie dotyczy odbudowy wału przeciwpowodziowego Miroszewo–Brzózki na odcinku o długości około 1,66 km. Drugie zostało już zakończone w tym roku przez Zarząd Zlewni w Stargardzie. Odbudowano prawy wał przeciwpowodziowy nad Kanałem Królewskim na długości 400 m.

Wartość prac przekracza 2,96 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to prawie 2,52 mln zł (85% kosztów inwestycji. Prace między Moroszewem a Brzózkami obejmują odbudowę wału przeciwpowodziowego w klasie III w celu zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązania się do istniejącego podwyższenia terenu. Program funkcjonalno-użytkowy opracował Hydroprojekt Poznań za 29,52 tys. zł (z dofinansowaniem unijnym prawie 25,10 tys. zł. Roboty realizuje Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI Adam Rusiecki za około 2,83 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości niemal 1,50 mln zł. Firma ma opracować dokumentację projektową oraz uzyskać wymagane decyzje i pozwolenia do 12 stycznia 2022 r., a prace budowlane zakończyć do 30 czerwca 2022 r. Pod koniec października inwestycja powinna uzyskać decyzję środowiskową.

Przeczytaj także: W Kotlinie Kłodzkiej powstał zbiornik przeciwpowodziowy