Prace w Gdyni o wartości niemal 6,9 mln zł netto obejmą odcinek od ul. Z. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP. Dzięki realizacji projektu zmniejszą się lokalne podtopienia w czasie intensywnych opadów deszczu.W ramach pierwszego etapu robót zostanie przeprowadzona regulacja potoku oraz budowa suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporą ziemną.

„Realizacja polegać będzie przede wszystkim na umocnieniu brzegów potoku materacami siatkowo-kamiennymi, zabezpieczeniem istniejących skarp i odbudową skarpy nasypu PKP. W ramach budowy zbiornika wykonamy zaporę ziemną oraz żelbetonowe urządzenia upustowe, m.in. most nad przelewem i urządzenia kontrolno – pomiarowe - wyjaśnia Andrzej Zmuda, kierownik robót.

Drugi etap prac obejmie budowę urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ul. Chwaszczyńskiej. Zespół ten będzie miał wylot na potok Źródło Marii. Zaplanowano również budowę przykanalików, montaż studni i wpustów deszczowych.W trakcie realizacji zadania wykonawca będzie używał specjalistycznego sprzętu, m.in. do pogrążania grodzic stalowych i prac kafarowych, które mogą być uciążliwe dla otoczenia.