Wykonane prace zabezpieczające ochronią przed powodzią tereny i gospodarstwa w Brzozowie. Inwestycja ta będzie miała też istotne znaczenie dla budowanej obecnie wschodniej obwodnicy Brzozowa. Z tego powodu istnieje konieczność wykonania części prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym wcześniej niż robót drogowych.

„W ramach prac przeciwpowodziowych wykonana zostanie m.in. regulacja potoku, przebudowany zostanie przepust drogowy, powstanie rurociąg odprowadzający nadmiar wód powodziowych do rzeki Stobnica oraz konserwacja istniejącego koryta potoku Fugas” – podaje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.