Roboty będą prowadzone na odcinku o długości ponad 7,5 km, na prawym i lewym wale. Obiekty zostaną podwyższone. Korpusy wałów, do głębokości 10 m, będą uszczelnione poprzez zastosowanie przesłony przeciwfiltracyjnej. W planie jest także remont przepustów wałowych oraz pasa eksploatacyjnego o szerokości 3 m na koronie wałów (umocnienie z tłucznia kamiennego).

Wartość zadania przekracza 30 mln zł. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Całość ma być gotowa w 2025 r. Poza bezpieczeństwem mieszkańców, zmodernizowane wały mają również stanowić kluczowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla infrastruktury technicznej oraz upraw. Za inwestycję odpowiada krakowski oddział Wód Polskich.

Przeczytaj także: Jak zabezpieczyć brzeg Bugu? Podpisano porozumienie