Partnerzy portalu

Pomorze – prace przeciwpowodziowe i renaturyzacja w Dolinie Łupawy

Opublikowano: 12-06-2023 Źródło: PGW Wody Polskie

Rozpoczęły się prace budowlane mające na celu przywrócenie naturalnego charakteru rzece Łupawie i poprawieniu poziomu ochrony powodziowej. Inwestycja gdańskich Wód Polskich jest realizowane we współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym.


Rozbiórka wału głównego. Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie Rozbiórka wału głównego. Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie
  • Wał przy rzece zostanie rozebrany, jego rolę przejmie budowla rezerwowa
  • Zostanie ona dostosowana do IV klasy budowli hydrotechnicznych
  • Prace przywrócą naturalny polder i odblokują starorzecza Łupawy

Degradacja rzeki od czasów budowy elektrowni wodnej

Tereny objęte pracami znajdują się na południe od miejscowości Smołdzino (woj. pomorskie). Obszar od zachodu przylega do góry Rowokół, a roboty są prowadzone od 210 m w górę rzeki od Elektrowni Wodnej Smołdzino.

Siłownia została oddana do użytku w 1912 r. Na jej potrzeby naturalnie meandrującą rzekę zamieniono w kanał. Przez ponad 100 lat rzeka zatraciła pierwotny charakter. W ramach zadania najpierw przeprowadzone będą prace związane z ochroną przeciwpowodziową, a potem z renaturyzacją.

Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie


Zapasowy wał stanie się podstawowym

W pierwszej części linia zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przyległych będzie przeniesiona z wału przy rzece na odleglejszy obiekt, aktualnie rezerwowy. Zostanie przywrócona możliwość zalewania polderu. By zyskał odpowiednie parametry, zaplanowano wbicie w osi wału ścianki szczelnej, wzmacniającej korpus i zmniejszającej filtrację w czasie przechodzenia wód powodziowych. Obiekt zostanie też dostosowany do przepisowych dla IV klasy budowli hydrotechnicznych rzędnej i gabarytów, jak szerokość korony czy nachylenie skarp.

Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie

Powróci polder, odblokowane będą starorzecza

Zadanie dotyczące renaturyzacji polega na rozszczelnieniu wału głównego od rozwidlenia w górę rzeki w kierunku południowym. Dojdzie do całkowitej lub częściowej likwidacji wału w zależności od jego odcinka z zachowaniem rzędnej nie niższej niż średni poziom wody w rzece. W efekcie zostanie przywrócony polder do tej pory odcięty wałem nad rzeką, który w sposób naturalny będzie zalewany wodami powodziowymi. Połączą się także dwa starorzecza prawobrzeżne, także zablokowane wałem przeciwpowodziowym.

Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie Fot. Wojciech Żydyk/Wody Polskie

Od lewego brzegu rzeki jest pięć starorzeczy. Zostaną z nich usunięte przeszkody takie jak kłody i gałęzie, być może zostaną nieco pogłębione (około 20 cm) i doświetlone przez punktowe usunięcie wyselekcjonowanych drzew. Zaplanowano też zabezpieczenie dwóch erodujących fragmentów skarp (200 m długości). Erozja zagraża drodze u podnóża góry Rowokół. Powstanie palisada drewniana oraz jej drugi rząd z kiszkami od strony brzegu. Przewidziano wykonanie narzutu kamiennego dla zabezpieczenie całości obszaru.

Przeczytaj także: Małopolska. Zamknięta droga krajowa, rozpoczęto kluczowe badania

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!