Patrząc na naszą branżę i sektor wod-kan oraz widząc, jaki dokonał się w niej postęp, zauważamy, że przedsiębiorstwa przechodzą już na zupełnie inny poziom funkcjonowania i świadomości. Coraz większa uwaga poświęcana jest społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR. Z satysfakcją obserwujemy, że ta odpowiedzialność w przypadku naszej branży się rozwija w obszarach stricte biznesowych, w których wyraża się np. poprzez edukację. Obecnie, zgodnie z najnowszymi trendami, wykracza ona poza rzetelne wykonywanie obowiązków, przekładające się na poprawę jakości życia. Znamy wiele pozytywnych, wręcz modelowych wzorców postępowania i chcemy, aby również dzięki naszej działalności ta odpowiedzialność przenosiła się na coraz szersze obszary.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży bezwykopowej to przede wszystkim realny wpływ na stan środowiska, zarówno podczas prowadzonych bezinwazyjnie prac, jak i finalnie, dzięki poprawie jakości infrastruktury podziemnej, która staje się bezpieczniejsza dla środowiska.

CSR to dla wielu firm nie tylko wyzwanie, ale i szansa. Szansa na to, by swoją wiedzę, doświadczenie, osiągnięcia i znajomość zasad społecznych wykorzystać w innym niż dotychczas celu, przekuć je również na grunt niezwiązany z prowadzoną działalnością, zwrócić się w stronę tych, którzy potrzebują czegoś innego niż nasze produkty czy usługi, a mianowicie wrażliwości, troski i pomocy.

W naszej branży na brak zaangażowania w szczytne akcje nie możemy narzekać. Co roku coraz więcej firm bezwykopowych, spółek wod-kan i branżowych organizacji aktywnie włącza się w działania CSR. Jest jednak wiele przedsiębiorstw, które postrzegają ten obszar jako sferę poza ich zasięgiem. I właśnie to chcemy zmienić.

Tegoroczną konferencję otworzy sesja, w której wspólnie będziemy się zastanawiać, czy i w jaki sposób branża inżynieryjna może zaangażować się w CSR. Zaprosiliśmy do niej przedstawicieli największych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz firm z branży bezwykopowej. Gościem specjalnym tej sesji, a zarazem autorką prelekcji wprowadzającej do tej tematyki, będzie osoba, której nie trzeba nikomu bliżej przedstawiać – Anna Dymna – założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Zapraszam zarówno do udziału w sesji, jak i włączenia się w zbiórkę środków finansowych z przeznaczeniem na cel charytatywny, ponieważ warto nie tylko rozmawiać, ale i konkretnie pomagać.