Partnerzy portalu

Polska firma przeprowadzi pierwszą w historii Cypru renowację kanalizacji

Opublikowano: 29-03-2019 Źródło: inzynieria.com

Cypryjska organizacja użyteczności publicznej Sewerage Board of Limassol – Amathus (SBLA) – stanęła przed sporym wyzwaniem. W Limassol – drugim co do wielkości mieście wyspy – zaplanowano modernizację przewodów oraz studni kanalizacyjnych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na Cyprze nikt do tej pory nie przeprowadził jeszcze renowacji kanalizacji sanitarnej. W tym precedensowym projekcie zarządcę lokalnej sieci wesprze lider polskiego rynku bezwykopowego w zakresie renowacji – BLEJKAN S.A.


Renowacja kanalizacji sanitarnej na Cyprze. Fot. BLEJKAN S.A. Renowacja kanalizacji sanitarnej na Cyprze. Fot. BLEJKAN S.A.

Zasoby wody na Cyprze

Optymalne gospodarowanie wodami i infrastrukturą temu służącą to jeden z priorytetów cypryjskiej polityki gospodarczej. Według danych Światowego Instytutu Zasobów (World Resources Institute – WRI) Cypr jest jednym z krajów najbardziej zagrożonych deficytem wody. Niezbędna jest zatem dbałość o skromne zasoby i ich ochrona. Jednym z elementów, który to umożliwia, jest posiadanie sprawnie funkcjonującego systemu wod-kan. Infrastruktura w Limmasol jest wprawdzie wciąż w dobrym stanie (duże inwestycje sieciowe na wyspie realizowano na początku lat 90. ub.w., przewody są więc stosunkowo „młode”), ale powoli pojawiają się pierwsze objawy nieszczelności głównych kanałów oraz korozji rur. SBLA podjęła decyzję, by te eksploatacyjne problemy rozwiązać jak najszybciej.

Do przeprowadzenia remontu fragmentu sieci wybrano Cybarco, jedną z największych firm budowlanych na Cyprze. Odpowiada ona za obsługę formalną kontraktu, uzyskanie pozwoleń, organizację zaplecza oraz prace nawierzchniowe (wymianę włazów nastudziennych), a właściwe prace modernizacyjne zleciła podwykonawcom. Jednym z nich została spółka BLEJKAN.

Bezwykopowa renowacja kanalizacji

Zadaniem polskiej firmy w ramach tego kontraktu jest wykonanie projektu oraz renowacja kanałów i studni, a także wspomaganie cypryjskich współpracowników swoją wiedzą i doświadczeniem przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji (całość kontraktu opiera się na warunkach kontraktowych FIDIC). Co ważne, przy całkowitej wartości inwestycji na poziomie 8 mln EUR, zakres prac szczecińskiej spółki wyceniono na 3,6 mln EUR.

Renowacja kanalizacji sanitarnej na Cyprze. Fot. BLEJKAN S.A. Renowacja kanalizacji sanitarnej na Cyprze. Fot. BLEJKAN S.A.

Renowacja obejmuje przewody w zakresie średnic DN800–1200. Wykonawca tej części kontraktu zdecydował się na bezwykopową metodę CIPP (ang. Cured in Place Pipe), a utwardzany promieniami UV rękaw (jego dostawy zapewnia firma QuakeGuard ) użyty będzie na odcinkach o łącznej długości aż 7762 m. Polska spółka jest także odpowiedzialna za renowację przewodów kanalizacji tłocznej DN700 na długości 824 m. W ramach tego zadania modernizacji poddane zostaną również 103 studnie.

Skomplikowana logistyka

Przeznaczone do modernizacji fragmenty sieci kanalizacyjnej zlokalizowane są w centrum miasta, w bardzo ruchliwej ulicy, równolegle do plaży. W skrajnych przypadkach studnie kanalizacyjne usytuowane są w plaży, w odległości około 3–4 m od linii wody. Takie położenie generuje spore trudności logistyczne.

Limassol jest kurortem turystycznym, dlatego władze miasta bardzo dbają o komfort odwiedzających je osób. Aby ograniczyć niedogodności do minimum, nie blokować dróg i parkingów przy plaży, osiem z 12 etapów inwestycji nie może być realizowanych w okresie od 15 maja do 15 października. Z pozostałych czterech, jeden jest wyłączony do stycznia 2020 r. ze względu na gwarancję dla nowo wykonanej nawierzchni drogi, a technologia etapu 12. wymusza jego realizację w miesiącach zimowych – wykładzina CIPP w tym przypadku jest bardzo wrażliwa na wysokie temperatury. Dodatkowo, ze względu na pracę systemu kanalizacyjnego, klimat i popularność turystyczną miejsca, prace prowadzone są wyłącznie nocą – mówi Łukasz Szymański, kierownik robót w firmie BLEJKAN.

Transport sprzętu renowacyjnego

Wyzwaniem był już sam transport sprzętu renowacyjnego, który na Cypr przybył zarówno drogą morską, jak i lądową. Przez porty w Antwerpii i Monte Carlo z Hamburga na wyspę dotarł ważący około 26 ton sprzęt do czyszczenia kanalizacji, wraz z busem technicznym i samochodem osobowym. Taki typ transportu z jednej strony wymagał mniejszego zaangażowania w cały proces ze strony pracowników firmy, z drugiej – trwał zdecydowanie dłużej (w sumie dwa tygodnie) niż przejazd lądem. Tę drugą formę wybrano do przewiezienia sprzętu do inspekcji CCTV. Drogę do Grecji, a później promem do Limassol urządzenia „pokonały” w tydzień. Wadą tego rozwiązania była jednak większa potrzeba kontroli transportu przez wykonawcę.

Osobną sprawą są skomplikowane procedury celne i odbioru takiego sprzętu z samego portu. Mimo że Cypr jest członkiem UE, procedury te mogą trwać nawet kilka dni – dodaje Łukasz Szymański.

Dostawy zaplanowano niemal co do godziny. Precyzja ta pozwoliła uniknąć opóźnień, które mogłyby wydłużyć czas realizacji kontraktu, ale też stawić czoła takim problemom, jak brak dostępności niektórych usług i materiałów na wyspie.

Renowacja kanalizacji sanitarnej na Cyprze. Fot. BLEJKAN S.A. Renowacja kanalizacji sanitarnej na Cyprze. Fot. BLEJKAN S.A.

Kontrakt na Cyprze jest wyjątkowy

Umowa na realizację prac renowacyjnych na Cyprze została zawarta 8 listopada ub.r., a cały kontrakt ma być zrealizowany do 21 listopada 2020 r. Obecnie na placu budowy prowadzona jest inspekcja kanału oraz profilowanie laserowe, które stanowić będą podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. Pierwsze instalacje wykładziny zaplanowano na maj br.

Dla spółki BLEJKAN cypryjska realizacja jest wyjątkowa na tle innych realizowanych przedsięwzięć.

Kontrakt jest szczególny w zasadzie pod każdym względem – począwszy od klimatu i charakteru Cypru oraz samego Limassol, poprzez odmienną kulturę, a skończywszy na unikalnych wymaganiach klienta dotyczących sposobu prowadzenia robót. Nigdy wcześniej, podczas kontraktów prowadzonych w Polsce i znacznej części Europy, nie spotkaliśmy się z tak restrykcyjnymi procedurami w aspekcie organizacji i czasu pracy, zasad bezpieczeństwa oraz niespotykanym naciskiem na kwestie społeczne – zaznacza kierownik robót.

Każdy kraj ma swoją specyfikę w zakresie przygotowywania, realizacji i odbiorów inwestycji. Podstawą jest poznanie zasad obowiązujących w danym kraju. Interesującą i dość trudną kwestią dotyczącą organizacji budowy jest logistyka. Cypr jest szczególnym przykładem. Przerzut sprzętu na wyspę, poruszanie się tam (ruch lewostronny), miejscowe przepisy i ograniczenia – to są nowe kwestie, które wymagają odpowiedniego wcześniejszego i przemyślanego zorganizowania – dodaje Jakub Blejsz, prezes spółki BLEJKAN.

BLEJKAN S.A. jest liderem rynku renowacyjnego w Polsce. Firma specjalizuje się w modernizacji kanalizacji i wodociągów, a także przewodów ciśnieniowych, technologicznych i gazowych, stosując przy tym różne technologie bezwykopowe. Podjęcie skomplikowanych zadań (zarówno w kraju, jak i za granicą) umożliwia spółce potencjał kadrowy, technologiczny, sprzętowy oraz bogate know-how. Wyraźnym akcentem w strategii firmy jest w ostatnim czasie również akwizycja. W ostatnim czasie BLEJKAN nabył m.in. firmę Mazur sp. z o.o. ze Świecia, niemiecką spółkę AKWA Sanierungstechnik GmbH (obecnie: BLEJKAN GmbH) oraz rumuńską Unible Canalizare SRL (po procesie rebrandingu funkcjonuje jako BLEJKAN Construct SRL), a także zakupił pakiet udziałów Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „ABIKORP” sp. z o.o., które specjalizuje się w pracach mikrotunelowych. BLEJKAN S.A. został także jedynym właścicielem firmy MD Renova sp. z o.o., działającej w obszarze bezwykopowej renowacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, technologicznych i gazowych oraz uszczelniania budowli hydrotechnicznych, studni rewizyjnych, zbiorników na wodę pitną i surową.

Przeczytaj także: Renowacja bez granic

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia