Partnerzy portalu

CCTV i CIPP to ABC przedsiębiorstw wod-kan

Opublikowano: 31-07-2018 Źródło: inzynieria.com

Wodociągi Kościańskie co roku planują wykonać przynajmniej 1 km sieci kanalizacyjnej. Renowacje i modernizacje wykonywane będą z wykorzystaniem przede wszystkim metody CIPP (ang. Cured In Place Pipe). W przypadku studni zastosowana zostanie chemia budowlana, natrysk polimocznikiem lub panele GRP. – Doświadczenia z poprzednich lat remontu pokazują, iż spółka odnotowuje mniejszą ilość tzw. zatorów na odcinkach sieci kanalizacji wyremontowanej – wskazuje prezes zarządu spółki Wodociągi Kościańskie, Dawid Borkowski.


Przedsiębiorstwa wod-kan chętnie korzystają z takich narzędzi jak inspekcja telewizyjna czy też z bezwykopowych metod renowacji. Fot. Wodociągi Kościańskie Przedsiębiorstwa wod-kan chętnie korzystają z takich narzędzi jak inspekcja telewizyjna czy też z bezwykopowych metod renowacji. Fot. Wodociągi Kościańskie

Najważniejsze jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanalizacji. Stan kanalizacji z lat 60.–80. przedsiębiorstwa kanalizacyjne powinny sprawdzać, ponieważ często są to kanały do remontu – zauważa Borkowski. Jako głównych „winowajców” awarii wskazuje korozję siarczanową, uszkodzenia mechaniczne (występujące m.in. w związku z niewłaściwym wykonywaniem nowych przyłącz) czy też rozszczelnienie złączy rur.

Renowacje konieczne są nie tylko ze względu na uszkodzone przewody. Dzięki m.in. wyłożeniu rurociągów wykładziną CIPP do oczyszczalni trafia mniej piasku, co prawdopodobnie jest efektem doszczelnienia układu i zmniejszenia lub eliminacji infiltracji wody, która niesie ze sobą drobiny piasku do kanalizacji.

Wyścielenie przewodów rękawem termoutwardzalnym ma też inne zalety – dzięki temu wewnętrzna powierzchnia rur jest o wiele gładsza niż chropowaty beton, co umożliwia swobodny przepływ ścieków.

W Kościanie funkcjonuje kanalizacja rozdzielcza, stąd odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przez użytkowników do sieci kanalizacji sanitarnej powoduje odkładanie się dużej ilości piasku oraz innych materiałów w betonowych, chropowatych kanałach. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku nieutwardzonych odcinków dróg.

Renowacja kanalizacji okiem inwestora

Inspekcja CCTV to podstawowe narzędzie, wykorzystywane w procesie zarządzania sieciami wod-kan i likwidacji występujących awarii. Dwa kolejne istotne elementy to odpowiednia specyfikacja przetargowa oraz realizacja naprawy przez doświadczonego wykonawcę.


W 2017 r. Wodociągi Kościańskie zamówiły w ramach jednego zadania renowację łącznie 1159 m kanalizacji sanitarnej (rur o różnych średnicach i wykonanych z różnych materiałów), a ponadto remont 42 studni betonowych, w tym ośmiu, w których zauważono korozję siarczanową oraz wrastające korzenie.

Inwestor zdecydował o wykonaniu remontu za pomocą rękawa termoutwardzalnego z zastosowaniem żywic epoksydowych. W przypadku 34 studni możliwe było wykonanie renowacji za pomocą chemii budowlanej, natomiast osiem uszkodzonych przez korozję siarczanową wyremontowano używając metody natrysku polimocznikiem. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma z Czerwieńska Cons Control System (za natrysk polimocznikiem odpowiedzialna była współpracująca z wykonawcą firma Coatreno).

Fot. Wodociągi Kościańskie Fot. Wodociągi Kościańskie

Na wykorzystanie wykładziny termoutwardzalnej nasączonej żywicami epoksydowymi zdecydowano się ze względu na potrzebę zabezpieczenia kanałów przed infiltracją i eksfiltracją ścieków i wód gruntowych, a także konieczność modernizacji sieci. Część odcinka została, bowiem źle zbudowana – zdecydowano się w przypadku jednej z ulic na wykopową wymianę 9-metrowego odcinka rurociągu (pracę tę wykonał dział sieci wod-kan Wodociągów Kościańskich sp. z o.o.), a dopiero później na przeprowadzenie renowacji metodą CIPP. Celem takiego działania było uzyskanie, po termoutwardzeniu wykładziny, idealnie wykonanej, gładkiej rury o łącznej długości 318 m, której osłoną jest stary kanał z betonu (DN300, długość 200 m) oraz kamionki (DN200, 118 m).

Ważnym elementem realizacji zadania była też renowacja dwóch rurociągów doprowadzających ścieki do przepompowni ścieków oraz do kościańskiej oczyszczalni ścieków: pierwszego DN590 o długości 70 m oraz drugiego DN490 o długości 40 m. Te fragmenty sieci zlokalizowane są w dnie kanału Obry, popularnej destynacji kajakarskiej.

Odcinek ten był skanowany i wykazywał silną korozję i rozwarstwianie się rury, a przekrój rur odbiegał od okręgu. Dlatego przewody te wytypowano, jako pilne do remontu – wyjaśnił Borkowski, podkreślając, że renowacja miała na celu chronić wody kanału Obry.

Regularne przeprowadzanie inspekcji CCTV oraz renowacja sieci z wykorzystaniem metody CIPP jest, zdaniem prezesa Wodociągów Kościańskich, jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie kanalizacji w dobrej kondycji.

Łącznie przeprowadziliśmy inspekcje około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, 611 przykanalików oraz 250 studni. Od początku roku zamówiliśmy renowacje odcinków około 2 km sieci kanalizacji sanitarnej i 50 studzienek betonowych, ceglanych ­– opisuje inwestycje przedsiębiorstwa Borkowski.

Mamy podpisaną roczną umowę na usługę bezwykopowego usuwania awarii kanalizacji oraz na remont studzienek kanalizacyjnych. Rozważamy też możliwość zlecenia większej liczby remontów kanalizacji metodami bezwykopowymi po otrzymaniu dofinansowania. Zamierzamy przeprowadzać prace na bieżąco, zgodnie z planami przebudowy dróg w Kościanie, także w razie konieczności działać doraźnie ­– podsumowuje.

Przeczytaj także: Renowacja ponad 1600 m kanalizacji metodą CIPP w Biłgoraju

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!