Celów własnego wykonawstwa jest wiele i zrealizowanie już chociaż jednego uzasadnia nabycie technologii na własność. Wśród nich można wymienić: rozwój przedsiębiorstwa, niezależność od rynkowej koniunktury oraz stworzenie własnego wydziału technologii bezwykopowych, który będzie gwarantem właściwego zachowania firmy wod-kan w ewentualnych sytuacjach konfliktowych z wykonawcami zewnętrznymi. Ważne jest także utrzymanie jednego i najwyższego standardu w wykonawstwie oraz zachowanie najwyższej jakości w całym okresie „życia” wyremontowanego kanału.

A z jakich innych powodów firmy decydują się na bezwykopową modernizację sieci we własnym zakresie? Z jakiego najczęściej korzystają sprzętu? Tego dowiesz się, czytając artykuł Mirosława Cecugi (firma Sezam Instal) „Renowacja CIPP na poziomie premium realizowana przez spółki wod-kan”, który ukazał się w najnowszym numerze kwartalnika „Inżynieria Bezwykopowa” (1/2019 [73]). Zachęcamy do lektury! Jeśli jeszcze nie otrzymujesz kwartalnika, możesz zamówić go TUTAJ.