Zadanie realizowane będzie na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na obszarze zurbanizowanym, w ciągach pieszych, na terenach zielonych, a także pod budynkami. Rurociągi, które poddane zostaną renowacji, wykonane są z betonu, kamionki oraz żeliwa, a ich średnice wahają się od DN150 do DN500. Najdłuższe odcinki obejmują kanały DN200 (4,04 km), DN150 (1,23 km) oraz DN250 (1,13 km).

Renowacja wykonana zostanie z wykorzystaniem metody CIPP, której podstawą będzie użycie rękawa filcowego z zewnętrzną folią PU, PVC lub PP nasączonego pigmentową żywicą epoksydową. Tak utwardzona wykładzina pełnić ma rolę zastępczego kanału, wzmocni miejsca pęknięć, uszczelni kanał i zapobiegnie infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji ścieków do gruntu.

W miejscach wlotów przykanalików zastosowane mają być wykonane z filcu nasączonego żywicą epoksydową lub mineralno-organiczną kształtki kapeluszowe. Natomiast miejscowe uszkodzenia kanału naprawione będą za pomocą pakera.

Oprócz tego, na terenie działek Nadleśnictwa Nowa Dęba, dojdzie do renowacji kanału sanitarnego na odcinku 608 m. Pracom podlegać mają rurociągu betonowe DN500. Także w tym przypadku inwestor zdecydował się na CIPP.

Przeczytaj także: Przewiert sterowany na budowie sieci wodociągowej w Świecku