Partnerzy portalu

Dobre praktyki projektowania wykładzin CIPP

Opublikowano: 20-12-2022 (Aktualizacja: 21-12-2022) Źródło: inzynieria.com

CIPP (ang. Cured in Place Pipe) to najpopularniejsza na świecie metoda bezwykopowej renowacji podziemnych rurociągów. Najczęściej wykorzystywana jest do odnowy kanalizacji, przy czym stosuje się ją także do modernizacji sieci wodociągowych, a w ostatnich latach zaczęto w ten sposób dawać drugie życie np. przepustom pod drogami.


Fot. eyewave/Adobe Stock Fot. eyewave/Adobe Stock

Poddany modernizacji CIPP podziemny przewód musi być zaprojektowany pod kątem wielu czynników, a zaplanowanie tego typu renowacji wymaga od projektanta wszechstronnej wiedzy. O założeniach dotyczących warunków gruntowo-wodnych przyjmowanych do obliczeń wykładzin CIPP oraz o konieczności uwzględnienia imperfekcji geometrycznych istniejącego przewodu i wykładziny CIPP już wkrótce, w trakcie VII Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”, opowie dr inż. Leszek Wysocki. W swoim wystąpieniu naukowiec Politechniki Wrocławskiej poruszy także zagadnienia związane z tym, jak ważna jest właściwa ocena techniczna kanału, jeśli ma zostać zmodernizowany właśnie przy użyciu metody CIPP. Cały referat dotyczyć będzie błędów, jakie mogą zostać popełnione w projektowaniu wykładzin CIPP.

Dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Infrastruktura Podziemna Miast. Fot. Quality Studio Dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Infrastruktura Podziemna Miast. Fot. Quality Studio

Do wątków związanych z projektowaniem we wspólnie przygotowanym referacie odniosą się także Beata Nienartowicz (IDEANTE) oraz Jakub Kozicki (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych). Eksperci przedstawią wybrane zagadnienia związane z określaniem parametrów wykładzin CIPP na etapie przedprojektowego przygotowania inwestycji. Odniosą się zarówno do formalnej, jak i technicznej strony zagadnienia. Temat referatu to „Parametry materiałowe wykładzin CIPP w Opisie Przedmiotu Zamówienia”.

Beata Nienartowicz. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Beata Nienartowicz. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

VII Konferencja CIPP odbędzie się w dniach 11–13 stycznia 2023 r. w Zakopanem (Resort Nosalowy Dwór). W trakcie trzech sesji wygłoszonych zostanie kilkanaście referatów, a w planie jest także panel dyskusyjny. Podczas wystąpień i rozmów poruszone zostaną wszystkie wątki dotyczące zastosowań metody CIPP, w tym projektowe, techniczne, finansowe i prawne.

By branża renowacyjna mogła w pełni korzystać z możliwości, jakie daje stale unowocześniana metoda CIPP, potrzebna jest wymiana doświadczeń między wykonawcami, inwestorami, producentami czy projektantami także w mniej oficjalnych realiach. Dlatego niejako uzupełnieniem obrad będą przygotowane przez organizatora Konferencji CIPP 2023 atrakcje. Na pierwszy dzień przewidziano zawody narciarskie na stoku Harenda i biesiadę, a elementem drugiego będzie wieczorny uroczysty bankiet.

Weź udział w Konferencji CIPP 2023 i przyjedź do Zakopanego. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie – szczegóły TUTAJ.

Przeczytaj także: Renowacja sieci wodociągowych – wyzwania i możliwości CIPP

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia