Michels Directional Crossing został wynajęty jako podwykonawca w zakresie kilkunastu robót wiertniczych przez firmę Sheehan Pipeline układającą rurociąg paliwowy Golden Pass Pipeline na zlecenie koncernu ExxonMobil. Występujące w Teksasie duże powodzie i burze powstrzymywały załogę przed planowanym rozpoczęciem prac w lutym. Praca przy budowie rurociągu musiała zostać odłożona do momentu, kiedy warunki się poprawią. Ostatecznie zielone światło dla działań pojawiło się w maju, kiedy załoga Michels mogła przystąpić do pracy.

Jakkolwiek projekt był bardzo skomplikowany, udało się wykonać założenia i odnieść sukces. Trasa tego unikatowego przewiertu została poprowadzona pod dnem Old River. Już wcześniej firma Michels wykonała kilka przekroczeń na długim dystansie i o dużej średnicy, jednak nie tak spektakularnych, jak to w Teksasie. Jak twierdzą przedstawiciele Michelsa, była to jedna z najlepiej przeprowadzonych instalacji w historii technologii. Ciężar rurociągu w powietrzu przekraczał 2.5 mln funtów. Obciążenia w trakcie instalacje pozostawały na poziomie akceptowalnym przez urządzenie wiertnicze własnej konstrukcji Hercules (klasy 5.500kN). Balastowanie rurociągu oraz zagospodarowywanie płuczki wypieranej z otworu nie sprawiły problemów. Instalacja odbyła się w czasie krótszym niż 24h.