W ramach budowy gazociągu tranzytowego w Indiach wykonano w 2007 roku kilka spektakularnych instalacji wiertniczych.  W trakcie prac konstrukcyjnych napotkano na zmienne, trudne warunki geotechniczne, zwłaszcza podmokłe tereny na wschodzie i skalne podłoże w górzystej części trasy. Jednym z głównych wykonawców rurociągu została firma Punj Lloyd znana z istotnych inwestycji rurociągowych w całej Azji, w tym linii Baku – Tbilissi - Ceyhan. Oprócz położenia metodami konwencjonalnymi około 300km gazociągu, sekcja wiertnicza firmy wykonała siedem przekroczeń rzek. Najdłuższa instalacja o długości 1500m miała miejsce pod rzeką Narmada. Wykorzystano 4.000 kN urządzenie dostarczone przez Herrenknechta.

Jedyna dłuższa instalacja rurociągu 48” miała miejsce także w Indiach i również w ramach konstruowania East-West Gas Pipeline. Francuski operator wiertniczy Horizontal Drilling International wywiercił pod dnem rzeki Vasishta Godavari otwór o średnicy    (66”) i niezwykłej jak na tą średnicę długości 1780m. Wykorzystano dwie wiertnice klasy 4.000kN i 2.500kN. Standardem stają się więc długie instalacje z podwójnym zapleczem wiertniczym. Instalacja francuska jest aktualnym rekordem świata jeśli rozważyć objętość (2077 m3) i ciężar instalowanej rury produktowej.