W ramach projektu wykonano instalację stalowego wodociągu o średnicy 610mm z wewnętrzną betonową wykładziną o grubości 8mm. Przewiert odbywał się pod kanałem żeglownym i kilkoma ciągami komunikacyjnymi, w bardzo bliskiej odległości od przystani portowej. Przewiercana formacja piaskowa w znacznym stopniu nasycona była wodą morską. Obecność cementowej izolacji miała wpływ na przyjęty profil wiercenia i rekomendowany promień krzywizny na poziomie 1200m. Długość otworu wstępnie przewidzianego na 1645m została w końcu, ze względu na trudności ze sforsowanie fundamentów starego mostu i zmianę punktu wejścia, wydłużona do 1714m.

Głębokość sekcji poziomej wahała się pomiędzy 25 a 30m, co biorąc pod uwagę długość przekroczenia niosło ryzyko powierzchniowych ekshalacji płuczki wiertniczej w trakcie wiercenia pilotowego. Aby temu zapobiec zastosowano nowoczesną metodę rejestracji ciśnień wgłębnych w czasie rzeczywistym APWD. Sonda ciśnieniowa sprzężona z systemem pomiarowym Paratrack 2 została dostarczona przez firmę Prime Horizontal. Otwór pilotowy 311mm został poszerzony w jednym kroku do 750 mm, co stanowiło zaledwie 123% średnicy rurociągu. Marsz kalibrujący przeprowadzono w czasie trzech zmian wiertniczych.

Rurociąg wypełniono całkowicie na powierzchni wodą i taki wciągnięto do otworu. Maksymalna zarejestrowana siła instalacyjna wyniosła 1.050kN przy postępie w granicach 3m/min. W trakcie wiercenia pilotowego, poszerzania otworu i instalacji nie zanotowano przypadku szczelinowania formacji.  Przyjęte założenia z zakresu hydrauliki otworowej, transportu zwiercin i teorii obciążeń przewodu wiertniczego zostały z dużą dokładnością zrealizowane w praktyce. Większość prac prowadzono w systemie ciągłym, 24h na dobę. Czas trwania robót wiertniczych wyniósł łącznie 21 dni. Projekt zakończono 1 maja 2008.