Dodatkowym utrudnieniem było to, że wiercenie z założonym spadkiem odbywało się na głębokości około 12 m pod powierzchnią. Zadanie było wykonywane również pod sporą presją czasową.
W całym projekcie wykonano cztery otwory o łącznej długości prawie 305 m (1000 ft), w których zainstalowano kamionkowe rury Can-Clay o średnicy 457 mm (18”’) Wykonawca McCowien Drilling z Pierpont w Ohio zmodyfikował znacząco klasyczne narzędzia wiertnicze aby dostosować je do wymagającego zadania jakim jest praca w ekstremalnie trudno zwiercalnej skale. Wykonawca zastosował maszynę Akkerman 308 GBM i wiertnicę firmy Tulsa Rig Iron jak również wgłębny młot pneumatyczny Halco Storm 500.