Wiercenie to było kolejnym zrealizowanym projektem w ramach budowy systemu gazociągowego łączącego Norfolk i Newport. Mears wykorzystał wiertnicę klasy 3000 kN, lokując ją na terenie kampusu uniwersyteckiego. Głębokość wiercenia wyniosła 35 m. Firma wiertnicza wykorzystała barkę z pętlą weryfikującą położenie narzędzia wiercącego. Umożliwiło to dokładne pomiary pozycjonujące na ruchliwej żeglownej rzece. Po zakończeniu wiercenia pilotowego zmobilizowano drugie urządzenie wiertnicze o sile uciągu 750 kN i umieszczono w miejscu punktu wyjścia. Wiertnica asystowała przy pracach związanych z poszerzeniem otworu do średnicy 32" (810 mm). Prefabrykację rurociągu w dwóch segmentach, a także testy ciśnieniowe wykonała firma Bradford Brothers Inc. Proces instalacji trwał 22 godz. i przebiegł bez szczególnych trudności technicznych.