Budowa 16 kilometrowego odcinka rurociągu łączącego północną i południową stronę portu była możliwa dzięki technologii HDD, zastosowanej tutaj do wierceń na lądzie, ale także dla instalacji pomiędzy platformami morskimi.  Zleceniodawcą projektu była firma Virginia Natural Gas (VNG). Inwestycje rozpoczęto w maju 2008 roku, a ostatnie przekroczenie brzegu morskiego, spinające całą instalację zaplanowanowano na listopad 2009. Siedem instalacji gazociągu o średnicy 610 mm (24”) wykonał czołowy amerykański kontraktor firma Mears Group współpracujący ściśle z firmą odpowiadajacą za przygotowanie rurociągu Weeks Marine.

Najważniejszymi wydarzeniami projektu było wiercenie po rzeką Elizabeth, które osiągnęło 2242 m oraz trzy instalacje typu woda – woda pod dnem głębokiej zatoki. Jednym z najciekawszych morskich przekroczeń było wiercenie na dystansie 1000 m pod jednym z najbardziej ruchliwych szlaków żeglownych na swiecie - kanałem Newport News. Potencjalne trudności w kierowaniu trajektorią otworu przezwyciężono wykorzystując systemy nawigacji typu Paratrack II oraz Drillguide GST (gyro). Otwory wiercono i poszerzano z wykorzystaniem dwóch wiertnic; podstawowej klasy 2500kn oraz asystującej klasy 700 kN. Projekt został uznany przez magazyn Trenchless Technology za najciekawszy w kategorii Nowa Instalacja w roku 2009.