W sierpniu bieżącego roku firma NAWITEL z Wrocławia rozpoczęła prace z zakresu horyzontalnych wierceń kierunkowych (HDD), będących częścią inwestycji prowadzonej przez PGNiG S.A., której głównym wykonawcą jest ZRUG Pogórska Wola. Przedmiotem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 o długości 53,85 km. Rurociągiem tym gaz ziemny będzie transportowany pomiędzy mieszalnią Kłodawa a KRNiGZ LMG. Część rurociągu wykonano z zastosowaniem przewiertu sterowanego przy użyciu rury stalowej 323,9 x 8 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa. We wspólnym otworze wiertniczym wraz z gazociągiem zaprojektowano linię telemetryczną światłowodową w stalowej rurze osłonowej φ114,3 x 5 mm dla celów eksploatacyjnych gazociągu.

Więcej w najbliższym wydaniu dwumiesięcznika "Inżynieria Bezwykopowa" 5/2011 [41]