Przeznaczeniem projektu jest transport wody do stacji odsalania. Inwestorem przedsięwzięcia była UTE Dessaladorea Barcelona. Jest to największa średnica rury HDPE jaka do tej pory została zabudowana z użyciem metody HDD w Europie.