Wiercenie pilotowe zrealizowano przy pomocy najnowocześniejszego systemu żyrokompasowego. Nie trzeba nikogo przekonywać jak istotna jest dokładność wiercenie dla tego typu instalacji. Badania geologiczne wskazały na obecność w sekcji dolnej otworu twardego iłowca przykrytego naprzemianlegle warstwami iłu, piasku i torfu. Do poszerzenia otworu wykorzystano więc narzędzia rolkowe typu hole opener, stabilizowane poszerzaczami baryłkowymi. Typoszereg narzędzi obejmował 26”, 42”, 58” i 72”. Do ostatniego marszu wykorzystano dolny zestaw o długości 80m i łącznej masie około 20t. Tak długie i ciężkie narzędzia wymagały zastosowania wiertnicy klasy 3.000 kN i skomplikowanego układu wydajnych pomp tłocznych i cyrkulacyjnych. Całkowita objętość płuczki w obiegu dochodziła w ostatniej fazie wiercenia do 2.400m3. Rejestrowana średnia siła niezbędna do instalacji była w zakresie 600 - 800kN, co stanowiło zaledwie 5% całkowitego ciężaru rurociągu z cieczą balastującą. Czas instalacji był krótszy niż 20h. W omawianym przypadkukompozycję płynu wiertniczego i serwis polowy dostarczyła firma HEADS z Krakowa.          

Była to pierwsza jak dotąd instalacja rurociągu stalowego o tej średnicy w Europie Zachodniej. Wcześniejsze udokumentowane projekty miały miejsce w Rosji i na Trynidadzie. 
Zleceniodawcą projektu była firma EVIDES. Rurociąg do instalacji przygotowała belgijska firma Denys S.A.