Prace wiertnicze trwały około 6 tygodni. Rurociąg o średnicy 324 mm zainstalowano w tunelu wydrążonym na głębokości 8-10 metrów. Rurociąg zespawano w jednym odcinku z 98 kawałków rury. Całość zabezpieczono izolacją polietylenową i z żywicy epoksydowej, wzmocnionej tkaniną.
 
Jest to jedna z pięciu najdłuższych instalacji rurociagów metodą wiertniczą jaka została wykonana w Polsce. Wykonawcą inwestycji była spółka Agat z Koluszek, specjalizująca się w robotach dla sektorów: naftowego, budowlanego, wojskowego, kolejowego i komunalnego.

Odcinek ten zastąpi główną nitkę podziemnej magistrali relacji Płock - Nowa Wieś Wielka, która uległa awarii w grudniu 2007 r. Całkowite koszty usuwania awarii wg informacji udzielonej przez PERN wyniosą 4,5 mln złotych.  Z początkiem 2010 r. rurociąg zostanie włączony do eksploatacji i będzie transportował paliwa gotowe - podała PAP.