I SZKOLENIE - 22 luty 2013 r., „Teoretyczne szkolenie z krakingu statycznego i dynamicznego. Bezwykopowa wymiana rurociągów”.

Tematyka spotkania była bardzo obszerna i specjalistyczna, ponieważ dotyczyła zagadnień związanych z krakingiem dynamicznym i statycznym oraz bezwykopową renowacją rurociągów. Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród inwestorów, projektantów i wykonawców - liczba zgłoszeń przekroczyła zaplanowany limit miejsc. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat nowoczesnych technologii wymiany rurociągów metodami krakingu dynamicznego i statycznego.

II SZKOLENIE - 1 marzec 2013 r., "Energia geotermalna i innowacyjna technologia GRD".

Wśród uczestników znaleźli się m.in. pracownicy branży instalacyjnej, firm projektowych, a także inwestorzy, zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie energii geotermalnej, jako taniego i ekologicznego pozyskiwania ciepła z ziemi.

Geothermal Radial Drilling (GRD) to nowatorskie podejście do zagadnienia pozyskiwania ciepła ziemi. Polega na określeniu optymalnej głębokości wierceń oraz odpowiedniego rozłożenia sond cieplnych. Technologia GRD została stworzona z myślą o zabudowie małogabarytowej, będącej zarówno w fazie projektu, jak i już istniejącej. Proces wiercenia jest tani i wymaga niewielkiej przestrzeni roboczej. Jako użytkownicy instalacji opartej na GRD wiemy doskonale, że dobrze wykonane „dolne źródło cieplne” jest podstawą prawidłowego funkcjonowania systemów opartych na pompach ciepła - z tą myślą została stworzona wiertnica GEODRILL 4R.

Innowacyjność technologii GRD polega na sposobie instalacji sond (pod kątem w zakresie 350 – 650) z jednej studni startowej, wokół jej osi. Dzięki tej metodzie zostało zoptymalizowane pobieranie ciepła ziemi. Podczas szkolenia Janusz Drzewuszewski z firmy Rehau sp. z o.o. omówił zagadnienia dotyczące sposobów eksploatowania energii geotermalnej oraz sond stosowanych w technologii GRD.Ponadto w trakcie szkolenia została przedstawiona zasadność cementowania sond w instalacji dolnego źródła. Tematykę tę przybliżył specjalista w tej dziedzinie, Krzysztof Szerszeń z firmy Górażdże Cement S.A.

Praktyczna część szkolenia obejmowała prezentację przykładowej instalacji GRD do ogrzewania pomieszczeń biurowych w siedzibie firmy. Co więcej, zagadnienie dotyczące pomp ciepła szczegółowo omówił Bartłomiej Sadowski - kierownik sprzedaży produktów Alpha-InnoTec. Zaproszeni goście mogli również poruszać nurtujące ich tematy i poszerzyć swoją wiedzę w trakcie dyskusji.Spotkanie to było jednym z nielicznych cyklów szkoleń w Polsce, w całości poświęconych technologiom bezwykopowym oraz urządzeniom współpracującym. Dało możliwość podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i uczestniczenia w interesującej dyskusji. Organizatorami była firma DTA-Technik sp. z o.o. (www.dta-technik.pl), Tracto-Technik GmbH &Co KG (www.tracto-technik.pl), Rehau sp. z o.o. (www.rehau.pl) oraz Górażdże Cement (www.gorazdze.pl). 
 

III SZKOLENIE - 5 marzec 2013 r., „Specjalistyczne szkolenie zakresu płuczki wiertniczej dla operatorów wiertnic HDD”.

Szkolenie skierowane było do wykonawców instalacji w technologii kierunkowych przewiertów horyzontalnych. Organizatorami spotkania była firma DTA-Technik sp. z o.o. Tracto-Technik w Polsce (www.tracto-technik.pl) i B.D.C. Poland sp. z o.o. (www.bdc.com.pl).Wśród podejmowanych tematów omówiono m.in.: zadania i cechy płuczki wiertniczej, najważniejsze składowe płynów wiertniczych oraz problemy napotykane podczas przewiertów i sposoby radzenia sobie z nimi.

Ponadto podczas szkolenia w laboratorium Instytutu DTA-TECHNIK odbywały się praktyczne doświadczenia związane z przygotowaniem i kontrolą płuczki wiertniczej. Badano parametry reologiczne w warunkach laboratoryjnych oraz wykonywano pomiary polowe, istotne z punktu widzenia kontroli parametrów płynów wiertniczych wykonywanych w trakcie prowadzonych prac wiertniczych. W trakcie spotkania przedstawiono dostępne na rynku komponenty płuczkowe wraz z ich szczegółowym zastosowaniem oraz receptury płynów wiertniczych ze względu na własności przewiercanych formacji.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom oraz uczestnikom szkolenia za obecność.

Instytut DTA-TECHNIK sp. z o.o.

 

Zobacz fotogalerię z cyklu szkoleń z technologii bezwykopowych >>