Zlecenie wykonano na potrzeby właściciela projektu – spółki Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Prace wiertnicze w ramach budowy rurociągu w technologii bezwykopowej zrealizowało konsorcjum firm Hoster sp. z o.o.  i  ZRB Janicki. Doradztwa technicznego i serwisu płuczkowego podjęła się firma ROE Robert Osikowicz, a za opracowanie projektu odpowiada firma Dobry Projekt Katarzyna Klimowicz. Producentem rur zainstalowanych w ramach tego zadania jest Brugg Rohrsystem AG.

Zadanie polegało na wykonaniu dwóch przewiertów o długości 225 m każdy, a głębokość posadowienia sięgała 22 m. Prace wiertnicze przy użyciu urządzenia Prime Drilling 600 kN/33 kNm odbywały się w warunkach geologicznych charakteryzujących się występowaniem piasku, pospółki i żwiru. Średnica każdego otworu wynosi 42" (1066 mm), a średni promień konstrukcyjny 200–250 m. Odległość pomiędzy otworami to 5 m. Spółka ZRB Janicki zapewniła serwis kierunkowy, a jako system nawigacji do prac wiertniczych wykorzystano magnetyczny Paratrack 2 + AC Beacon. Użyty system płuczkowy to Premium Gel R.

Etapy prowadzenia prac

Na początku wykonano wiercenie pilotowe z wykorzystaniem świdra 7 7/8" (200 mm). Kolejne etapy prac to poszarzanie otworu. Zrealizowano je dwustopniowo – najpierw do średnicy 36" (914 mm), a następnie do 42" (1067 mm). Kalibracja otworu odbywała się w wykorzystaniem zestawu narzędzi 32" + 36". W celu obniżenia wytężeń instalacyjnych zastosowano balastowanie wodą.

Uzyskane w procesie wiertniczym wskaźniki pozwoliły na ocenę jakości otworu wiertniczego na poziomie 9/10 według procedury ROE. Wśród wskaźników technologicznych można wskazać następujące parametry: łączna pojemność obydwu otworów: 400 m3; łączna objętość zatłoczonego do otworu płynu wiertniczego: 5000 m3; straty wgłębne: 2%; wskaźnik oczyszczenia otworu: 105% w stosunku do średnicy nominalnej; średni moment obrotowy w trakcie kalibracji: 7–8 kNm; średnie tempo kalibracji: 2 m/min; finalne obciążenie instalacyjne: 250! KN; finalne obciążenie na jeden rurociąg: 60 kN; obciążenie krytyczne dla pojedynczej rury: 150 kN; średnie tempo instalacji: 2–2,5 m/min.

Likwidacja kotłowni i budowa nowego rurociągu ciepłowniczego w Gdańsku

Budowa nowego rurociągu ciepłowniczego w Gdańsku związana jest z likwidacją kotłowni przy ul. Zawiślańskiej. Jego budowa ma na celu połączenie dzielnic Przeróbka i Stogi z miejską siecią ciepłowniczą. Inwestycja ta jest jednym z największych przedsięwzięć Grupy GPEC w ostatnich latach. Cytowany w komunikacie prasowym Maciej Kazienko, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Gdańsku podkreślił, że „poprzez likwidację kotłowni przy ul. Zawiślańskiej ograniczona zostanie emisja bardzo szkodliwych pyłów o ponad 37 ton rocznie. Jeszcze bardziej imponująco wygląda zmniejszenie emisji, odpowiedzialnego za ocieplenie klimatu, dwutlenku węgla – ponad 7 tysięcy ton. Te działania przełożą się bezpośrednio na komfort życia, w tym przede wszystkim zdrowie mieszkańców dzielnic Stogi i Przeróbka”.

Zamknięcie kotłowni oraz budowa nowego rurociągu zakończy się jeszcze w tym roku, a dzięki temu w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z jednego z najbardziej ekologicznych źródeł ciepła – Ciepła Systemowego.

Zobacz fotogalerię z prac wiertniczych pod Motławą w Gdańsku

Zobacz film z prac wiertniczych pod Motławą w Gdańsku