Zaproponowana przez organizatorów tematyka była bardzo zróżnicowana, co doskonale odzwierciedlało różnorodność problemów, które można napotkać w trakcie projektowania, a później realizowania inwestycji.

Sporo uwagi poświęcono analizie płuczki wiertniczej stosowanej w projektach realizowanych z wykorzystaniem technologii HDD. Jacek Jaworski (HEADS) zaprezentował przegląd płuczek sprawdzonych już w zadaniach bezwykopowych. Słuchacze mieli także okazję poznać najnowsze dodatki/materiały funkcyjne do płuczek. Z kolei o systemach oczyszczania płuczek mówił Krzysztof Czudec (HEADS), nawiązując przy tym do niezwykle istotnej sprawy, jaką jest wykorzystanie systemów oczyszczania płuczek wiertniczych (wirówki, stacja flokulacyjna) do ich utylizacji. Ważną kwestię techniczną, jaką jest dobór i dawkowanie materiałów płuczkowych w zależności od przewiercanych formacji geologicznych rozważał Sebastian Ptak (HEADS). Wystąpienie łączące zagadnienia teoretyczne dotyczące płuczek wiertniczych z praktycznymi metodami rozpoznawania gruntów w terenie stanowiło wartościowy poradnik dla wykonawców prac w technologii HDD.

Słuchacze mieli również okazję zapoznać się z pojęciami geotechnicznymi i interpretacją danych (Konrad Możdżeń, HEADS). Bardzo duże zainteresowanie i żywą dyskusję wzbudziło wystąpienie Mirosława Makucha (HDD Serwis) na temat budowy trajektorii otworu wiertniczego i sposobu jej kalkulacji. Niezwykle istotną wartość szkoleniową miała także prezentacja Aleksandra Ośnickiego (HEADS) dotycząca obliczeń w technologii HDD i balastowania rurociągów.

Dla wszystkich wykonawców prac prowadzonych w technologii HDD sprawą kluczową jest niezawodny, nowoczesny i praktyczny sprzęt. Podczas tegorocznego spotkania nie zabrakło przedstawicieli wiodących producentów sprzętu wiertniczego oraz urządzeń i osprzętu wykorzystywanego w branży HDD.

Doskonałym wprowadzeniem do zagadnienia była obszerna prezentacja Rafała Leśniaka (HEADS) odnośnie do najnowocześniejszego osprzętu wiertniczego. Mirko Samac (Colli Drill Spa) i Krzysztof Dębicki (HEADS) zaprezentowali, jak powinna przebiegać budowa i eksploatacja przewodu wiertniczego oraz jak najnowsze osiągnięcia techniczne wykorzystywane są w procesie produkcji rur płuczkowych i ich testowania jakościowego. Cennym źródłem nowinek technicznych i ciekawymi prezentacjami były również: „Urządzenia wiertnicze do wiercenia w skale” (Andreas Tigges, AT – Boretec; Krzysztof Kublik, HEADS), „Systemy lokalizacji firmy Digital Control Incorporated” (Piotr Grabowski, DCI) oraz „Moduł żyroskopowy do systemu ParaTrack2” (Piotr Polowczyk, Inrock).

W sumie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 11 referatów. Biorący udział w seminarium nie tylko mogli poszerzyć swoją wiedzę w tej wąskiej dziedzinie, ale też wymieniać informacje i doświadczenia z innymi przedstawicielami rynku wiertniczego. Organizatorzy, podsumowując tegoroczne seminarium podziękowali wszystkim uczestnikom oraz zaprosili na kolejną edycję, która odbędzie się na początku 2021 r.

Przeczytaj także: XXII Seminarium szkoleniowe dla branży HDD