Konferencja Budowa Farm Wiatrowych - #BFW2023 to nowa inicjatywa Wydawnictwa Inżynieria, która ma stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi stronami procesu inwestycyjnego związanego z realizacją morskich farm wiatrowych. Dwudniowe wydarzenie będzie koncentrować się na inżynierskich niuansach realizacji zarówno budowy, jak i przyłączy elektrowni oraz możliwościach technicznych posadowienia morskich farm wiatrowych i ich przyłączy, a także realizacji budowy portów instalacyjnych i serwisowych.

Metody bezwykopowe na budowie morskich farm wiatrowych

Podczas prelekcji Marcin Firkowski z firmy GGT Solutions S.A. porówna metody bezwykopowe stosowane przy przekraczaniu linii brzegowej podczas budowy morskich farm wiatrowych. Omówi rozwiązania HDD (ang. Horizontal Directional Drilling), Direct Pipe oraz mikrotunelowania. Przedstawi wpływ prac morskich na całość robót w zależności od zastosowanej metody oraz przeprowadzi ich porównanie ekonomiczno-techniczne.

Doświadczony ekspert technologii no-dig

Marcin Firkowski pracuje jako kierownik projektu w firmie GGT Solutions SA, specjalizującej się w realizacjach w technologii bezwykopowej. Prace obejmują Direct Pipe, HDD, mikrotunelowanie oraz wiercenie ślimakowe. Firma ma też doświadczenie w instalacji mikropali, robotach związanych z kotwieniem gruntu, wbijaniem gwoździ do gruntu i ścianek szczelnych.

Marcin Firkowski odpowiada za planowanie, analizę wykonalności i szacowanie kosztów dla technologii bezwykopowych, takich jak horyzontalne przewierty kierunkowe, bezpośrednie rurociągi i projekty mikrotunelowe. To zaprojektowanie profilu, obliczenia obciążenia ciągnącego i analizę naprężeń rur. Zajmuje się analizą i interpetacją danych geotechnicznych pod kątem warunków podpowierzchniowych. Pomaga też w planowaniu i harmonogramowaniu działań budowlanych dla klientów. Koordynuje wykonanie prac inżynierskich i projektowych.

Nowa tematyka – sprawdzona formuła

Konferencja Budowa Farm Wiatrowych jest nowym projektem w portfolio Wydawnictwa Inżynieria, które w ciągu dwóch dekad zorganizowało ponad 50 branżowych konferencji i kongresów, wydaje portal inzynieria.com oraz tworzy inspirujące oraz cieszące się uznaniem projekty pomagające nawiązać dialog biznesu ze środowiskiem naukowym.

 

Na uczestników Konferencji BFW czeka nie tylko wiedza, ale i atrakcje. Oprócz części merytorycznej, organizatorzy przewidzieli w programie także kolację biesiadną, podczas której będzie czas na kuluarowe rozmowy i nawiązywanie kontaktów. 

Zapraszamy na stronę Konferencji.

Przeczytaj także: Rozwój morskiej branży wiatrowej z perspektywy globalnej