• TYTANY to uznana nagroda branżowa przyznawana w branży bezwykopowej nieprzerwanie od 2003 r.
 • Laureaci nagród ogłaszani są co roku podczas uroczystej gali w trakcie Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”
 • Obecnie nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja, Europejski projekt w technologiach bezwykopowych, Mały projekt bezwykopowy, Produkt roku
 • Inwestorzy zwycięskich projektów, za które nagrodę TYTAN otrzymali wykonawcy, otrzymują wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora
 • Zwycięzców TYTANÓW 2020 oraz laureatów Tytanowych Laurów Inwestora poznaliśmy 9 września 2020 r.

 

W ciągu 18-letniej historii TYTANÓW w branży bezwykopowej przyznano w sumie 87 nagród w siedmiu kategoriach łącznie. Ponadto siedmiu laureatom wręczono TYTANY Specjalne. Co ciekawe, w Europie nie ma podobnego wyróżnienia dla firm bezwykopowych.

Od samego początku nagrody niezmiennie przyznawane są w trzech kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja (17 nagród), Projekt roku – renowacja (17 nagród) oraz Produkt roku (19 nagród). Do 2012 r. wybierana była również Firma roku (osiem nagród). Od 2004 r. co roku poznajemy też zwycięzcę w kategorii Europejski projekt w technologiach bezwykopowych (17 nagród). Kategorię tę stworzono po to, aby docenić osiągnięcia firm, które realizują projekty ważne nie tylko na rynku krajowym, ale szczególnie wyróżniające się także w skali europejskiej. Nagroda przez lata zyskała uznanie firm zagranicznych, o czym świadczy obecność na corocznej gali przedstawicieli nominowanych firm spoza Polski.

Fundator nagrody, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o., chcąc docenić także mniejsze, ale również niezwykle istotnie projekty w branży bezwykopowej – takie, które nie mogą konkurować skalą z największymi projektami, stworzył siedem lat temu kategorię Mały projekt bezwykopowy. Można w niej konkurować, zgłaszając projekty o wartości do 500 tys. zł netto. Dotychczas, od 2012 r., przyznano dziewięć takich nagród.

Od 2009 r., w celu nagrodzenia inwestorów zwycięskich projektów, przyznawane są także Tytanowe Laury Inwestora. Trafiają one do zamawiających, na których zlecenie wykonane zostały prace, za które TYTANA otrzymał wykonawca.

Nominacje przyznają członkowie niezależnego Jury lub redakcja kwartalnika „Inżynieria Bezwykopowa”; można również samodzielnie zgłosić się do nagrody (bądź zgłosić kogoś) poprzez formularz na stronie www konferencji – wtedy Jury bądź redakcja dokonuje oceny zgłoszenia i zatwierdza nominację bądź ją odrzuca.

Wszystkie firmy informowane są o nominacji i proszone o dostarczenie pełnych danych dotyczących wyróżnionego projektu. Następnie każdy z członków Jury indywidualnie, na podstawie zgromadzonych informacji, ocenia każdą realizację inwestycji bądź produkt i rozdziela posiadaną pulę punktów pomiędzy zgłoszenia. W każdej kategorii wygrywa to zgłoszenie, które otrzyma łącznie od wszystkich członków Jury najwięcej punktów. Proces nominacji i wyboru zwycięzców odbywa się w oparciu o regulamin.

Nagrody TYTAN – kto zasiada w Jury?

Do Jury zapraszani są niezależni eksperci: wybitni naukowcy i specjaliści na co dzień funkcjonujący na polskim rynku technologii bezwykopowych. Członkowie tej wyjątkowej komisji reprezentują największe polskie uczelnie techniczne oraz Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych (PSTB). Skład Jury na przestrzeni lat uległ niewielkim modyfikacjom: większość jego członków zaangażowana jest w prace komisji od niespełna dwóch dekad.

Obecnie w skład Jury wchodzą:

 • dr inż. Andrzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej
 • mgr inż. Paweł Kośmider – przewodniczący PSTB i redaktor naczelny kwartalnika „Inżynieria Bezwykopowa”
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – były rektor Politechniki Wrocławskiej
 • dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Paweł Popielski z Politechniki Warszawskiej
 • dr inż. Karol Ryż z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
 • dr inż. Dariusz Zwierzchowski z Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy.

Nagrody TYTAN 2003–2020

Rok Projekt roku
nowa instalacja

 Projekt roku
 renowacja

Mały projekt bezwykopowy

 Produkt roku 

 Firma roku Europejski projekt
w technologiach bezwykopowych
TYTANY specjalne
2003

PRI
INKOP

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Łodzi metodą przewiertu
 sterowanego (814 m)

Per Aarsleff 
Wykonanie renowacji
w technologii Insituform
układu grawitacyjnego
i tłocznego w przepompowni
ścieków Powiśle
w Warszawie 

-

OMEGA-LINER
system renowacji
sieci kanalizacyjnych
firmy UPONOR

BETA 

-

-

2004  BETA
Budowa kanalizacji sanitarnej (1412 m)
w centrum Katowic
przeciskowymi
rurami żelbetowymi (DN1400 i DN1600)

INFRA
Renowacja kolektora WOW (160 m)
o przekroju 1800/1600 mm
na czynnym lotnisku Okęcie
w technologii reliningu
z zastosowaniem
modułów GRP

-

Żelbetowe rury przeciskowe
pokrywane powłokami
z żywic epoksydowych
firmy Betras
KWH Pipe LMR Drilling
Setubal, Portugalia: budowa
gazociągu wysokiego ciśnienia DN810
pod dnem zatoki morskiej
metodą HDD
(8800 m)

-

2005 HYDROBUDOWA 9
Budowa kanalizacji sanitarnej (DN 1600, 3300 m)
w Warszawie
w ramach projektu
Oczyszczalnia Ścieków ,,Południe" Lot1b
Konsorcjum firm
Pfeiffer i Uponor,
gł. podwykonawca
INFRA 

Renowacja systemu kanalizacji
w Szczecinie (ponad 8000 m)

-

Technologia MC-RIM
firmy MC BAUCHEMIE
WAVIN Metalplast Buk LMR DRILLING
Borgo Val Di Taro, Włochy:
budowa gazociągu wysokiego
ciśnienia DN400
w terenie górskim
w technologii HDD
(860 m)

-

2006

PRG Metro
Budowa kolektora sanitarnego (200 m)
DN2400 w Warszawie
w technologii mikrotunelowania

   

KAN-REM
Renowacja syfonu
z rur stalowych DN2200
pod kanałem prowadzącym
wody chłodnicze z elektrowni Konin
z zastosowaniem
metody Maxi-Trolining

-

Maszyny mikrotunelowe EPB,
przeznaczone do pracy
w gruntach spoistych oraz
mieszanych, niestabilnych,
z wysokim poziomem wód
gruntowych firmy Herrenknecht AG
Grupa PBG  LMR Drilling
St. Margharetten, Niemcy:
instalacja rurociągu (2626 m) DN300
metodą HDD pod rzeką Łabą

-

2007  Hydrobudowa 9
Budowa kolektora ogólnospławnego
(247 m) DN2900
w Poznaniu
Preuss Pipe Rehabilitation
Renowacja magistrali
wodociągowej
(1010 m) DN1000
w Bydgoszczy
w technologii
rękawa nylonowo-poliestrowego
z powłoką polietylenową

-

Przeciskowe rury kanalizacyjne
z topionego bazaltu

firmy Eutit
/przedstawiciel:
P.V. Prefabet

Herrenknecht AG Per Aarsleff
Moskwa, Rosja: renowacja
w technologii CIPP kanału syfonu ściekowego
(300 m) DN1400,
pod rzeką Moskwą

-

2008

-

Insituform
Renowacja kanalizacji
w Zielonej Górze (7800 m)
DN200–1300/900
 metodą Insituform

Kamera inspekcyjna
Argus 5

firmy IBAK
/przedstawiciel:
Else Technical And Research Service
 INFRA Sonntag
Niemcy: budowa
rurociągu DN1200 
(464 m) pod
rzeką Ren
w technologii Direct Pipe

-

2009 POL-AQUA
Wykonanie mikrotunelu
w Białołęce DN800,
(4988 m)
Konsorcjum firm
Insituform, 
Insituform Technologies
i BinŻ Bełchatów

Modernizacja kolektora
III i kanałów zbiorczych
(łącznie 6000 m)
w Pabianicach

-

Przeciskowe rury żelbetowe
firmy HABA-BETON Johann Bartlechner
 INFRA ANESE
Wenecja, Włochy:
wykonanie dwóch
wierceń w technologii HDD pod dnem
zatoki morskiej
na dystansie
1350–1400 m

-

2010 PRI INKOP
Budowa kolektora
Dolnej Terasy Wisły
w Krakowie
metodą mikrotunelowania,
 DN600–DN1100,
(3279 m)
PBG, INFRA,
PBRS

Renowacja systemu
kanalizacyjnego
Krakowa: kanałów
nieprzełazowych technologią
CIPP, Omega Liner,
(24 907 m);
kanałów przełazowych
modułami GRP HOBAS (5300 m)

-

Wielkośrednicowe przeciskowe
rury GRP DA3000 

firmy Hobas

HYDROBUDOWA 9

Horizontal Drilling
International

Hawr, Francja: przekroczenie
portu w celu instalacji
rurociągu paliwowego
DN860 o długości 1500 m
w technologii HDD i mikrotunelowania

-

2011 PRI INKOP
Budowa systemu
kanalizacji sanitarnej
i rozbudowa sieci
wodociągowej
w Olsztynie
w technologii mikrotunelowania
(500–1000, 3936 m) oraz HDD
(DN200–300, 1458 m) pod rzeką Łyną

Konsorcjum firm INFRA, HYDROBUDOWA POLSKA, WIERTMAR, PBG
Modernizacja sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej
w Łodzi (113 206,59 m) oraz przyłączy
(21 495,14 m)
w technologiach m.in. takich, jak CIPP
relining, kraking,
Compact Pipe, HDD

-

Rury ciśnieniowe
GRP FLOWTITE
z żywic poliestrowych wzmacnianych
włóknem szklanym
z wypełniaczem
w postaci piasku kwarcowego

firmy Amitech Poland

UNIMARK
 
Konsorcjum firm: HYDROBUDOWA 9, PRG Metro, KWG
Warszawa, Polska: budowa układu przesyłowego
ścieków
(DA 2800–3000)
ponad 5700 m)
z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków Czajka
w technologii mikrotunelowania 

-

2012

PRG Metro
Budowa układu
przesyłowego ścieków
(rurociągi stalowe
2 x DN1600 w tunelu DN4500, 1300 m)
z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka" w technologii mikrotunelowania

Konsorcjum firm INFRA, Zakład Usług
Specjalistycznych
MPWiK, BPI INWEST-LEX, Hydrobudowa Polska

Bezwykopowa renowacja 7831 m kanalizacji sanitarnej DN500–1000
i 600 x 900 mm
w Nowym Sączu
ZRB Janicki
Wykonanie przewiertów skalnych
w Bielsku-Białej
w związku
z instalacją gazociągu
HDPE
(DN315, 215 m) 
 
Tarcza TBM Mixshield
OD5350
firmy
Herrenknecht AG
PRG Metro Epping Spezialtiefbau
i HABA-BETON
Johann Bartlechner

Niemcy: wykonanie dwóch przecisków (DN3200,
łącznie 1550 m),
w tym jednego po dwóch łukach

prof. dr hab. inż.
Cezary Madryas

2013


Nawitel
Realizacja najdłuższych przewiertów HDD w Polsce,
w ramach
budowy gazociągu DN700 (1339 m)
i światłowodu (1352 m) 

INFRA
Renowacja kanalizacji deszczowej
i ogólnospławnej
w Piotrkowie Trybunalskim,
(DN200–1000,
11 005 m)
w technologii CIPP oraz burstlining; renowacja CIPP przyłączy (4690 m)

-

Zestaw urządzeń do naprawiania studni kanalizacyjnych metodą narzucania renowacyjnych zapraw mineralnych
firmy Gamm-Bud 

System płuczkowy TEQGEL SPECIAL firmy HEADS

-

Visser&Smit Hanab
Rotterdam, Holandia:
budowa podwójnego rurociągu
(27 000 m)
o średnicy 24” (DN610 z 16” (DN406) rurą wewnętrzną,
w technologii Intersect

-

2014

PPI CHROBOK 
Wykonanie dwóch równoległych przewiertów
(2 x 655 m,
DN600)
w technologii HDD pod rzeką Oławą
w ramach budowy magistrali we Wrocławiu

Konsorcjum firm Blejkan i INFRA
Renowacja kanalizacji sanitarnej
(1168,23 m)
i deszczowej
(2322,27 m)
w Pawłowicach
w technologii CIPP
i krakingu

Biuro Wdrożeniowo-Projektowe SABEL
Wykonanie sześciu przewiertów HDD pod rzekami Widawą (DN125, 300 m
i 336 m) i Odrą (DN160, 254 m, 312 m, 165 m, 306 m) we Wrocławiu 

ZRB Janicki 
Wykonanie dwóch równoległych przekroczeń rzeki Świny w Świnoujściu (DN200, 500m,
524 m) dla potrzeb sieci teletechnicznej

Trzymodułowy system separacji faz dla HDD i mikrotunelowania
firmy Normag
/przedstawiciel: ROE

-

Nawitel
Polska:
wykonanie
w ramach budowy gazociągu DN700 ponad 16 km przewiertów
HDD. Zrealizowano łącznie 39 przekroczeń 

Wodociągi
Miasta
Krakowa

2015

PRI INKOP
Budowa kolektora sanitarnego DN800
(2063 m), w tym
1992 m w technologii mikrotunelowania oraz kolektora DN400 (802 m) w technologii przewiertu sterowanego

BLEJKAN 
Renowacja kanału ogólnospławnego
o przekroju jajowym od 750 x 500 do 1100 x 700 mm (630 m); renowacja 38 przyłączy
w technologii CIPP i pakerów DN800 i in. prace
PRI INKOP
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Warszawie
w technologii  mikrotunelowania
(781,6 m). Budowa  kanalizacji sanitarnej z rur
GRP (1424,06 m)

Grundopit Keyhole
mikrowiertnica sterowana HDD  firmy TRACTO-TECHNIK
/przedstawiciel: DTA-TECHNIK

-

A. Hak
Drillcon

Hamburg, Niemcy:
mikrotunelowanie pod rzeką Łabą
w Hamburgu
w ramach budowy dwóch gazociągów
(1500 m; średnica tarczy MTBM: 3025 mm).

-

2016 

Konsorcjum firm:
Hoster
i ZRB Janicki

Przekroczenie rzeki Motławy
w Gdańsku,
instalacja czterech rurociągów stalowych DN315 (otwory 42'')

BLEJKAN
Bezwykopowa modernizacja kolektora kanalizacyjnego (1500/2250 mm, 2700 m) w Krakowie w technologii reliningu panelami GRPanel oraz odcinka 70 m (3000/2350 mm)
w technologii wykładania płytkami bazaltowymi
TERLAN
Renowacja magistrali wodociągowej
z rury stalowej (DN300)
w technologii natrysku odśrodkowego powłoką polimocznikową   
Moduł Vipliner przeciskowy
typu drenarskiego 
VL-PD L= 1m
firmy Uponor Infra

-

Konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów, Besta PB, Sack Invent Poland, Abikorp PRI
Warszawa, Polska: budowa kolektora Burakowskiego BIS (DN3270, 3200 m)
w Warszawie
w technologii mikrotunelowania

-

2017 PPI CHROBOK
Pierwsze w Polsce przekroczenia bezwykopowe DN1000 (3354 m), w technologii Direct Pipe (1164 m) oraz HDD (2190 m), wykonane
w ramach budowy gazociągu Czeszów–Kiełczów 

-

ZRB Janicki
Budowa gazociągu DN500 (336 m) pod dnem rzeki Skrwa
(okolice Płocka)
w technologii HDD

Nawigacja teleoptyczna TSP 
system nawigacji do wiertnic poziomych ślimakowych  
firmy Jumarpol

-

A. Hak Leidingbouw 
Schoonebeek, Holandia:
rehabilitacja 45-kilometrowego wodociągu metodą pipe-in-pipe

Izba 
Gospodarcza 
„Wodociągi Polskie”

JLM Maskiner
w Polsce

2018 ZRB Janicki
Najdłuższe z dotychczas wykonanych w Polsce przekroczeń HDD
w warunkach skalnych (979 m, DN700)

Terlan i BLEJKAN
Renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I w Poznaniu (1890 m, 1000/1720 mm do 3200/2600 mm w technologii reliningu krótkiego modułami GRP), sieci kanalizacyjnej (18 7800 m) w technologii CIPP UV oraz CIPP z wykorzystaniem rękawów filcowych utwardzanych gorącą wodą, i in. prace

PPHU AKWA Renowacja kolektora deszczowego
 DN1300/DA1800  (54 m) w Zabrzu
Aquaren Panel System
firmy Aquaren
 


-

PPI CHROBOK
Dwie instalacje gazociągu 48'' (598 m, 655 m)
w technologii Direct Pipe
w ramach budowy Gazociągu Transadriatyckiego w Grecji

WUPRINŻ

Uponor Infra 

2019 ZRB Janicki
Przewiert HDD pod rzeką Odrą w m. Ratowice w celu instalacji rurociągu DN1000 o długości 1180 m w ramach budowy gazociągu relacji Zdzieszowice–Wrocław. Jest to rekordowa instalacja w Polsce dla gazociągu o tej średnicy

konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. (lider) i P.P.H.U. AKWA J. Biskup, S. Owczarek sp.j. (partner) 
Bezwykopowy remont trzech nitek syfonu (jedną nitkę wykonała spółka BLEJKAN, pozostałe dwie – konsorcjum) pod Wisłą w Krakowie w technologii CIPP. Łączna długość instalacji to ponad 843 m.

PPHU AKWA 
Modernizacja osadników wtórnych w oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach z wykorzystaniem technologii CIPP
E-Power Pipe 
firmy Herrenknecht AG

-

Aarsleff 
Renowacja w technologii CIPP kilkuset metrów przewodów kanalizacyjnych o dużych średnicach, bezpośrednio pod torami kolejowymi na głębokości 5–6 m w m. Odense w Danii


PZITS

2020 PPI CHROBOK S.A. za przekroczenie HDD rzeki Wisły w ramach realizacji inwestycji obejmującej budowę farmy wiatrowej Jasna. Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne TOLOS za pierwszą w Polsce modernizację stalowej magistrali wodociągowej DN1600 z wykorzystaniem metody reliningu przewodami PE. AARSLEFF sp. z o.o. za instalację w odcinku kanału tłocznego DN400 jednorazowo 282,5 m wykładziny kompozytowej PAA-LPL-Liner™, w tym instalację rękawa w przewodzie ułożonym prostopadle.  Blue Dragon Jet Multitube Belt
firmy Gamm-Bud sp. z o.o.
  PPI CHROBOK S.A. za realizację dziewięciu przekroczeń Direct Pipe (łącznie 3979 m), dziewięciu przekroczeń HDD (łącznie 3979 m) oraz ośmiu mikrotuneli (474 m) w ramach budowy gazociągu DN1000 Strachocina–Pogórska Wola.  

Łącznie nagrody TYTAN wręczono 94 laureatom (w tym siedem nagród specjalnych). Podsumowując, można stwierdzić, iż wśród nagradzanych projektów na plan pierwszy wysuwają się te, które wykonywano z wykorzystaniem technologii HDD (ang. Horizontal Directional Drilling). Tuż za nimi, w przypadku przedsięwzięć związanych z budową sieci, plasuje się mikrotunelowanie. W przypadku projektów renowacyjnych najczęściej nagradzane były te, które realizowano w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe). Z pozostałych metod no-dig używanych do instalacji bądź renowacji sieci (mowa o projektach uhonorowanych TYTANAMI), wymienić można m.in. Direct Pipe, kraking, relining modułami GRP czy natryskiwanie polimocznikiem.

Przeczytaj także relację z XVIII Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”