• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Konferencja "INŻYNIERIA Bezwykopowa" 2012

Opublikowano: 11-06-2012 Źródło: inzynieria.com

W dniach 13-15 czerwca odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii "INŻYNIERIA Bezwykopowa". W tym roku zaprosiliśmy naszych Gości do Hotelu Villa Verde Congress&Spa w Zawierciu. W wydarzeniu zorganizowanym przez naszą Redakcję wzięło udział ponad 220 zarejestrowanych uczestników.


Konferencja Konferencja "INŻYNIERIA Bezwykopowa" 2012, obrady. Fot. Quality Studio.

Patronat nad Konferencją objęli: 

• Ministerstwo Gospodarki,

• Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

• Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej,

• Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,

• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,

• Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych, 

• Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Sponsorem generalnym tegorocznej imprezy została firma HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o., zaś sponsorami panelowymi spółki INFRA S.A. oraz JL MASKINER w Polsce sp. z o.o. Z kolei funkcję sponsorów wspierających pełniły: AMITECH POLAND sp. z o.o., BEWA Prefabrykowane Systemy Betonowe, CONSOLIS Polska sp. z o.o., Gamm-Bud sp. z o.o. oraz Minova Ekochem S.A. Partnerem Konferencji było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie.

W Zawierciu spotkali się nie tylko reprezentanci firm wykonawczych, producenckich i biur projektowych, ale także dostawcy sprzętu, inwestorzy oraz przedstawiciele uczelni i innych instytucji. Zakres tematyczny Konferencji obejmował m.in.: inspekcje i monitorowanie sieci, renowacje sieci, rury w technologiach bezwykopowych, wiercenia horyzontalne HDD, przeciski i mikrotunelowanie, technologie bezwykopowe w najważniejszych polskich projektach wod-kan, gazowych i energetycznych.

Paweł Kośmider, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Inżynieria Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio Paweł Kośmider, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Inżynieria Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Zgromadzonych na otwarciu Konferencji Gości powitał Paweł Kośmider, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Inżynieria Bezwykopowa”. Sesję ogólną rozpoczął swym wystąpieniem dr Tadeusz Rzepecki, Prezes Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, który omówił aktualne problemy branży wodociągowo-kanalizacyjnej z punktu widzenia Izby. Następnie Bartłomiej Kirsten z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował założenia perspektyw finansowych Unii Europejskiej, już osiągnięte efekty oraz te zaplanowane, z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój technologii bezwykopowych w Polsce.

W dalszej części prelegenci wygłaszali referaty na temat: efektywności stosowania technologii bezwykopowych przy realizacji inwestycji infrastruktury transportowej (dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski), doświadczeń w budowie, eksploatacji i utrzymaniu wielkośrednicowych kanałów ściekowych (PD Dr.-Ing. Bert Bosseler, IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur), a także rur PE-HD w otulinie żelbetowej, będących rozwiązaniem dla kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (Tomasz Poloczek, HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.).

dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska. Fot. Quality Studio dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska. Fot. Quality Studio

Następna sesja była poświęcona bezwykopowej budowie. W ramach tej części poruszano następujące zagadnienia: analiza porównawcza metod wykonania sieci wodociągowej w technologiach bezwykopowych (dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska), technologia Direct Pipe® - ekonomiczna alternatywa bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych (Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG), praktyczne aplikacje technologii Intersect w wierceniach kierunkowych HDD (Dan Billig, Prime Horizontal Ltd.), a także technologia płynów wiertniczych w wielkośrednicowych przewiertach HDD (Krzysztof Czudec, HEADS sp. z o.o.).

Ponadto prelekcje dotyczyły: technologii separacji w drążeniu tuneli firmy ITE oraz zastosowań przecisków hydraulicznych wykonanych metodą Pipe Jacking (Timo Seidenfuss, ITE GmbH), zastosowań wymiennych elementów ślizgowych w maszynach przeciskowych na przykładzie MAX K95S (Krzysztof Dydel, TERMA Technologie sp. z o.o.), jak również nowej generacji rur ciśnieniowych Rurgaz RC MULTIsafe® oraz RC MAXIprotect® z polietylenu PE 100RC do bezwykopowych renowacji oraz układania rurociągów w trudnych warunkach (Bartłomiej Sady, Rurgaz sp. z o.o.).

Panel dyskusyjny na temat budowy sieci gazowych z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Od lewej: Dan Billig - Prime Horizontal LTD, Günter Kruse - LMR Drilling GmbH, Mirosław Makuch - HDD Servis. Fot. Quality Studio Panel dyskusyjny na temat budowy sieci gazowych z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Od lewej: Dan Billig - Prime Horizontal LTD, Günter Kruse - LMR Drilling GmbH, Mirosław Makuch - HDD Servis. Fot. Quality Studio

Jednym z najciekawszych punktów programu pierwszego dnia konferencji był panel dyskusyjny poświęcony budowie sieci gazowych z wykorzystaniem technik bezwykopowych, w tym zwłaszcza HDD. W dyskusji moderowanej przez Roberta Osikowicza, redaktora naczelnego wydawanego przez nasze Wydawnictwo nowego kwartalnika "Paliwa i Energetyka", wzięli udział: Dan Billig (European Operations Manager w firmie serwisowej Prime Horizontal Ltd.), Günter Kruse (szef firmy LMR Drilling GmbH, jednego z największych europejskich kontraktorów HDD), Mirosław Makuch (HDD Serwis) oraz Jacek Jaworski reprezentujący firmę HEADS sp. z o.o. z Krakowa, producenta bentonitów wiertniczych i jednocześnie spółkę serwisową. Z zaproszenia do udziału w panelu nie skorzystali przedstawiciele inwestora (spółki Gaz-System) oraz firm profesjonalnie zajmujących się projektowaniem gazociągów. W słowie wstępnym wspomniano o historii i największych dotychczasowych instalacjach dla sektora gazowniczego. Przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy współczesną technologią wiertniczą i działalnością europejskich spółek, a latami dziewięćdziesiątymi ubiegłego wieku, kiedy to HDD stawiało pierwsze kroki w Polsce (Kruse, Makuch).

Dyskutanci zgodzili się, że prawdopodobnie największy postęp dokonał się w dziedzinie planowania i przygotowania projektów, nawigacji w otworach kierunkowych oraz technologii płynów wiertniczych (Billig, Jaworski). Znacząco zwiększono zasięg praktycznych instalacji oraz podniesiono ich bezpieczeństwo. Zdaniem uczestników panelu nie udało wyeliminować się wszystkich ryzyk. Można mówić jednak o znacznie większej świadomości i kompetencji spółek wiertniczych do rozwiązywania problemów technicznych. Następnie dyskutanci skupili się na realizowanych i planowanych inwestycjach w obszarze instalacji rurociągów stalowych o średnicach 700 – 800 mm. Polska stanie się jednym z najważniejszych w Europie miejsc, gdzie technika HDD znajduje tak powszechne zastosowanie. Do wykonania jest ponad 40 instalacji rurociągów w podanym zakresie średnic. To oczywiście okazja dla firm wiertniczych i dla spółek je zaopatrujących. Ale są też pewne zagrożenia, w tym natury finansowej. Günter Kruse wskazał na specyfikę takich projektów i wymagania w obszarze sprzętu i technologii. Omówiono rolę serwisów technicznych, kierunkowego i płuczkowego, na etapie planowania projektu HDD i jego wykonawstwa.

Rozmówcy odnieśli się też do cen usług wiertniczych i rentowności projektów, stwierdzając przy tym, że pewnym zagrożeniem dla procesu inwestycyjnego może być realizacja nadmiernej ilości wymagających przekroczeń przez niedoświadczone spółki. Uczestnicy panelu zgodzili się z moderatorem, że inwestycje gazowe powinny być projektowane i realizowane według branżowych wytycznych. W Polsce, o ile można mówić o wytycznych w zakresie projektowania sieci, nie ma praktycznie obowiązujących zaleceń dla wykonawców robót wiertniczych. Być może ta dyskusja przyczyni się do ich powstania w najbliższej przyszłości.

Tuż po panelu firma JL Maskiner w Polsce sp. z o.o. zaprezentowała w pokazie możliwości wielofunkcyjnej koparki podciśnieniowej Ditch Witch FX20.

Wgłębny sprzęt wykorzystywany do prac wiertniczych. Fot. Quality Studio Wgłębny sprzęt wykorzystywany do prac wiertniczych. Fot. Quality Studio

Następnie rozpoczęły się zawody RODEO HDD oraz RODEO „KRETÓW”. W pierwszych zmaganiach wiertniczych dla wykonawców realizujących instalacje metodą kierunkowych wierceń horyzontalnych wzięły udział trzy załogi reprezentujące: Przedsiębiorstwo ATMA Sławomir Siedlaczek z Łąki k. Pszczyny (woj. śląskie), Zakład Remontowo-Budowlany Janicki Piotr, Janicki Jacek z Gierałtowic (woj. śląskie) oraz Przedsiębiorstwo Prywatne „JUMARPOL” Spółka Jawna z Gliwic (woj. śląskie). Walczyły one o cenne nagrody ufundowane przez: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH J. Kuca, J. Motyka Sp. J. oraz Heads sp. z o.o. i JL Maskiner w Polsce sp. z o.o. Każda z tych firm przekazała po 2 t bentonitu. Dostawcą rur użytych w konkursie był Rurgaz sp. z o.o.

Rywalizację rozpoczęły trzy drużyny, jednak zadanie ukończyły tylko dwie, gdyż z przyczyn technicznych reprezentanci firmy JUMARPOL musieli się wycofać. Ostatecznie pierwsze miejsce w RODEO HDD zajęło Przedsiębiorstwo ATMA Sławomir Siedlaczek.

Z kolei w RODEO „KRETÓW” wzięły udział firmy: JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.(Piaseczno, woj. mazowieckie), Terma Technologie sp. z o.o. (Czaple, woj. pomorskie) oraz TERRA THALER Sebastian Grygorcewicz (Lubin, woj. dolnośląskie). Sprężarki niezbędne do przeprowadzenia zawodów dostarczyła firma ATLAS COPCO POLSKA sp. z o.o. Za zwycięzcę RODEO „KRETÓW” uznano spółkę Terma Technologie.

Przeczytaj szczegółową relację z RODEO HDD i RODEO „KRETÓW”.

Po wyczerpującym dniu wieczorem odbyła się kolacja grillowa. W jej trakcie odbyły się zawody Pań i Panów w jeździe pojazdami typu segway, w których można było wygrać 10-calowe tablety firmy GOCLEVER. Fundatorem tych zmagań i nagród była firma Herrenknecht AG. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem głównie mężczyzn, i to pomimo deszczu.

Badania awaryjności jako podstawa wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych - prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska. Fot. Quality Studio Badania awaryjności jako podstawa wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych - prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska. Fot. Quality Studio

Również drugi dzień Konferencji również obfitował w interesujące wydarzenia. Obrady upłynęły pod hasłem technologii bezwykopowych w projektach wodno-ściekowych. Zaprezentowano referaty dotyczące: infiltracji wód gruntowych w murowanych kolektorach kanalizacyjnych (dr inż. Dariusz Zwierzchowski, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy), badań awaryjności jako podstawy wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych (prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska), problemu rehabilitacji technicznej przyłączy kanalizacyjnych (dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska).

Bernard P. Krzys z Benjamin Media. Fot. Quality Studio Bernard P. Krzys z Benjamin Media. Fot. Quality Studio

Następnie Michał Andrzejewski z firmy Gamm-Bud sp. z o.o. omówił 20 lat działalności tej spółki na rynku technologii bezwykopowych. W dalszej części Robert Walczak z AMITECH POLAND sp. z o.o. opowiadał o rurach GRP produkowanych technologią nawojową stosowanych do bezwykopowej renowacji rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych. Z kolei 20 lat magazynu „Trenchless Technology” – przegląd branży w odniesieniu do zmian i postępu – zaprezentował Bernard P. Krzys, wydawca z Benjamin Media, z którym współpracujemy. Istniejące od dwóch dekad czasopismo "TT" to jeden z najdłużej działających magazynów poświęconych tematyce bezwykopowej na świecie. Następnie Dorota Skrzynecka, specjalista ds. marketingu, wystąpiła z prezentacją Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. Uczestnicy Konferencji mieli ponadto możliwość wysłuchania prelekcji na temat: tuneli wieloprzewodowych (prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Politechnika Wrocławska), problematyki oceny stanu technicznego oraz badań trudno dostępnych obiektów podziemnej infrastruktury transportowej (dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska), zagadnienia diagnostyki wielkowymiarowych przewodów kanalizacyjnych (dr inż. Bogdan Przybyła, Beata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska), a także zalet bezwykopowej renowacji kanalizacji wykładziną CIPP utwardzaną promieniami UV (Mariusz Iwanejko, INFRA S.A.).

Temat skutecznej i trwałej naprawy studni kanalizacyjnych podjął Przemysław Łobodziec z MC-Bauchemie sp. z o.o., a zastosowań prefabrykacji w technologiach bezwykopowych – Jolanta Kaczmarek z Consolis Polska sp. z o.o. Tę partię wystąpień zakończył Daniel Kotala z Keramo Steinzeug N.V, który omówił mikrotunelowanie w kamionce. 

Panel dyskusyjny dotyczący technologii bezwykopowych w rehabilitacji przewodów grawitacyjnych, prowadzący Andrzej Roszkowski. Fot. Quality Studio Panel dyskusyjny dotyczący technologii bezwykopowych w rehabilitacji przewodów grawitacyjnych, prowadzący Andrzej Roszkowski. Fot. Quality Studio

Kolejnym ważnym elementem Konferencji był drugi panel dyskusyjny poświęcony technologiom bezwykopowym w rehabilitacji przewodów grawitacyjnych. W dyskusji moderowanej przez Andrzej Roszkowskiego (ARC) wzięli udział: Jan Szlachta - Z-ca Dyrektora ds. Odbioru i Oczyszczania Ścieków z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie, Aleksander Sejud - Z-ca Kierownika Działu Kanalizacji w Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A., Lech Kowal - Prezes Zarządu AQUASEWER sp. z o.o., Tomasz Daniłoś - Prezes Zarządu firmy INFRA S.A., a także Robert Walczak - Dyrektor ds. technicznych w Amitech Poland sp. z o.o.

Na początku dyskusji padło pytanie na temat liczby kilometrów istniejących przewodów kanalizacyjnych w Polsce, które należy odnowić, jak również związanych z tym prognozowanych kosztów renowacji. Dyskutanci zgodzili się, że bardzo trudno oszacować stan sieci w naszym kraju, gdyż żadne kompleksowe badania w tym kierunku nie były jeszcze realizowane. Planując działania związane z jej odnową należy najpierw zweryfikować aktualny sieci i w pierwszej kolejności skoncentrować się na fragmentach będących w najgorszym stanie, a pozostałe odcinki jedynie przeczyścić i systematycznie sprawdzać ich stan za pomocą inspekcji. Co ważne, w przypadku sieci kanalizacyjnych trzeba planować działania w perspektywie kilkudziesięcioletniej. Okazuje się, że najwięcej prac renowacyjnych wymaga infrastruktura pochodząca z lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Przed przystąpieniem do odnowy istniejących przewodów należy przeprowadzić analizę hydrauliczną, najlepiej dotyczącą całej zlewni, aby dowiedzieć się, czy należy zwiększyć, zmniejszyć lub zachować ich wydajność hydrauliczną przewodów. Dopiero wówczas okaże się, które fragmenty sieci należy odnowić, a także jakimi metodami - i dopiero wtedy można szacować koszty. Zdaniem Andrzeja Roszkowskiego 80% istniejącej sieci wymaga renowacji, a została odnowiona zaledwie jej niewielka część. Uważa on, że zakładając sprawność funkcjonalną systemów kanalizacyjnych na przykładowo 100 lat, statystycznie każdego roku powinien być odnawiany 1% sieci. Wiąże się to niestety z ogromnymi kosztami. 

Małgorzata Duma z MPWiK SA w Krakowie zapoczątkowała dyskusję na temat najlepszej metody dotyczącej wykonania przyłącza kanalizacyjnego od strony budynku w kierunku kolektora, która zajęła dużą część panelu. Przedstawiono w niej m.in. projekt realizacji przyłącza w Lublinie metodą bezwykopową. Jak poinformował Marcin Matyjaszek z lubelskiego MPWiK sp. z o.o., wykonanie 15 m przyłącza pochłonęło 17 tys. zł. Okazuje się więc, że jednostkowy koszt prac tego typu jest bardzo wysoki (ponad 1,13 tys. zł/m). Podniesiono problem definicji przyłącza kanalizacyjnego i skutków finansowych dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wynikających z obecnego jej brzmienia. 

W końcowej części panelu Andrzej Roszkowski zaznaczył, że dla inwestora najważniejsza jest funkcjonalność sieci i w dokumentacji przetargowej powinien on określać tylko wymagania funkcjonalno-użytkowe w odniesieniu do planowanych prac. Przykładowo, zamiast wskazać konkretne rozwiązanie, mógłby określić wydajność hydrauliczną przewodu po zakończeniu jego rehabilitacji. Ten sam efekt może być uzyskany kilkoma różnymi metodami przy zastosowaniu różnych materiałów. Wskazanie w dokumentacji przetargowej konkretnej technologii i ściśle określonego materiału zawęża grono oferentów i tym samym zmniejsza konkurencyjność ofert. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) powinna ona zawierać opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia (rozdział 3, §14.1, pkt 6.). Jedynym problemem w tym przypadku jest niewielka znajomość wśród inwestorów zagadnień związanych z poszczególnymi metodami bezwykopowymi i stosowanymi materiałami. Wybiórcza wiedza pochodzi od wykonawców lub dostawców technologii i zazwyczaj ogranicza się do zalet poszczególnych metod. Dokumentacja przetargowa powinna natomiast zawierać zapisy wskazujące na sposób kontroli jakości prac i stosowanych materiałów w punktach krytycznych dla jakości i trwałości zastosowanego rozwiązania.  

Ostatnie tego dnia wystąpienia należały do: Juliena Legoux z SAINT GOBAIN SEVA, który omówił metaliczne amorficzne włókna do napraw kanalizacji, Marka Mathea z HOBAS System Polska sp. z o.o. - przedstawił on zastosowanie rur HOBAS w technologiach mikrotunelowych na podstawie przykładów, a także do dra inż. Arkadiusza Szota z Politechniki Wrocławskiej, który przybliżył analizę ryzyka w świetle aktualnych normatywów. Po zakończeniu obrad na sali wykładowej spotkali się członkowie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Wszystkie referaty i prezentacje, które przestawiono w ciągu dwóch dni konferencji, były tłumaczone symultanicznie (język angielski), dzięki czemu nie było żadnych barier językowych dla osób spoza naszego kraju, m.in. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Holandii, Węgier, Słowacji, Czech, Finlandii, Włoch i Francji. Sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy w licznym gronie przysłuchiwali się wystąpieniom. Referaty poruszały różnorodne zagadnienia związane z branżą nie tylko od strony praktycznej, ale również naukowej.

Ponadto Goście mieli okazję zapoznać się m.in. z najnowszymi produktami i technologiami, prezentowanymi na stoiskach wystawienniczych, zlokalizowanych zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz hotelu. Na stoiskach zewnętrznych prezentowały się:

• ATLAS COPCO POLSKA sp. z o.o.

• COLLI EQUIPMENT S.R.L.

• GAMM-BUD sp. z o.o.

• HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.

• JL MASKINER w Polsce sp. z o.o.

• TERMA TECHNOLOGIE sp. z o.o.

Z kolei w sali wystawienniczej znajdowały się stoiska takich firm jak:

• BEWA Prefabrykowane Systemy Betonowe

• CEMEX Polska sp. z o.o.

• DOMEX sp. z o.o.

• Eutit Polska

• HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.

• HEADS sp. z o.o.

• HERRENKNECHT AG

• ITE GmbH• KREA sp. z o.o.

• MDM Diament s.c.

• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

• Minova Ekochem S.A.

• Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH J. Kuca, J. Motyka sp.j.

• RURGAZ sp. z o.o.

• Saint Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

• Szig-Ep Kft.

Nagrody TYTAN. Fot. Quality Studio Nagrody TYTAN. Fot. Quality Studio

W trakcie całej Konferencji nie zabrakło wielu okazji do nawiązywania kontaktów biznesowych i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocują one nowymi kontraktami.W czwartkowy wieczór odbyła się doroczna uroczysta Gala, w trakcie której już po raz dziesiąty wręczono nagrody TYTAN, tym razem w sześciu kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja, Europejski projekt w technologiach bezwykopowych, Mały projekt bezwykopowy, Produkt Roku oraz Firma roku. Zwycięzców spośród firm nominowanych przez Redakcję dwumiesięcznika „Inżynieria Bezwykopowa” wybrało niezależne Jury.

Szczegółowe informacje dotyczące nominowanych i nagrodzonych projektów, produktów i firm zostały zaprezentowane w osobnym tekście, oraz w poniższej tabeli.

W trakcie Gali poznaliśmy również laureatów wyróżnienia Tytanowy Laur Inwestora 2012. Nagrody te przyznano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A., Sądeckim Wodociągom sp. z o.o. oraz Górnośląskiej Spółce Gazownictwa.

Od lewej: Paweł Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., dr inż. Dariusz Zwierzchowski z Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Monika Socha-Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. Fot. Quality Studio  Od lewej: Paweł Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., dr inż. Dariusz Zwierzchowski z Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Monika Socha-Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. Fot. Quality Studio

W tym roku nagrodą specjalną TYTAN za wkład w rozwój technologii bezwykopowych został uhonorowany prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Jest to również szczególne wyróżnienie za dotychczasową owocną współpracę i nieocenione wsparcie dla naszego Wydawnictwa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i nominowanym, wierząc, że będą oni odnosić w przyszłości jeszcze większe sukcesy.

Po wręczeniu wszystkich nagród nadszedł czas na zabawę przy muzyce zespołu Blue Transfer, która trwała do późnych godzin nocnych.

Wycieczka do Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Fot. Quality Studio Wycieczka do Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Fot. Quality Studio

Ostatni dzień Konferencji został przeznaczony na wycieczkę do Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, a także na rozgrywki sportowe w czasie III Mistrzostw Świata Bezwykopowców w Tenisie Ziemnym. Najlepszy w turnieju tenisowym okazał się Robert Wójcik z firmy Per Aarsleff Polska sp. z o.o. 

Od lewej: Mariusz Iwanejko z firmy INFRA S.A., Robert Wójcik z firmy Per Aarsleff Polska sp. z o.o., Rafał Chart z firmy Insituform sp. z o.o., Jolanta Kaczmarek z firmy Consolis Polska sp. z o.o. oraz Monika Socha-Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. Fot. Quality Studio Od lewej: Mariusz Iwanejko z firmy INFRA S.A., Robert Wójcik z firmy Per Aarsleff Polska sp. z o.o., Rafał Chart z firmy Insituform sp. z o.o., Jolanta Kaczmarek z firmy Consolis Polska sp. z o.o. oraz Monika Socha-Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. Fot. Quality Studio

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom, Prelegentom oraz licznie przybyłym Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w Zawierciu, za zaangażowanie w obrady i dyskusje oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej, XI Międzynarodowej Konferencji "INŻYNIERIA Bezwykopowa 2013", która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Zawierciu.

Technologia płynów wiertniczych w wielkośrednicowych przewiertach HDD - Krzysztof Czudec, HEADS sp. z o.o. Fot. Quality Studio Technologia płynów wiertniczych w wielkośrednicowych przewiertach HDD - Krzysztof Czudec, HEADS sp. z o.o. Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z Konferencji

Pokaz ogni sztucznych z okazji dziesięciolecia Konferencji. Fot. Quality Studio Pokaz ogni sztucznych z okazji dziesięciolecia Konferencji. Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z gali rozdania nagród TYTAN 2012

COLLI EQUIPMENT S.R.L. Fot. Quality Studio COLLI EQUIPMENT S.R.L. Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z wystawy

Pokaz technologii firmy JL MASKINER w Polsce sp. z o.o. Fot. Quality Studio Pokaz technologii firmy JL MASKINER w Polsce sp. z o.o. Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z pokazu na żywo

Fot. Quality Studio Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z Rodeo HDD

Fot. Quality Studio Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z Rodeo "KRETÓW"

Fot. Quality Studio Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z biesiady grillowej

Od lewej: Mariusz Iwanejko z firmy INFRA S.A., Robert Wójcik z firmy Per Aarsleff Polska sp. z o.o., Rafał Chart z firmy Insituform sp. z o.o., Jolanta Kaczmarek z firmy Consolis Polska sp. z o.o. oraz Monika Socha-Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. Fot. Quality Studio Od lewej: Mariusz Iwanejko z firmy INFRA S.A., Robert Wójcik z firmy Per Aarsleff Polska sp. z o.o., Rafał Chart z firmy Insituform sp. z o.o., Jolanta Kaczmarek z firmy Consolis Polska sp. z o.o. oraz Monika Socha-Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. Fot. Quality Studio

Zobacz fotogalerię z wycieczki i turnieju tenisowego

 

Laureaci nagród:

TYTAN 2011

TYTAN 2010

TYTAN 2009

TYTAN 2008

TYTAN 2007

TYTAN 2006

TYTAN 2005

TYTAN 2004

TYTAN 2003

Przeczytaj relację z ubiegłorocznej Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii INŻYNIERIA Bezwykopowa 2011.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!