W dniach 21-23 czerwca br. w Tomaszowicach pod Krakowem na dorocznym święcie branżowym spotkają się naukowcy, eksperci, przedstawiciele firm oraz spółek komunalnych. Nie zabraknie także pokazów, dających uczestnikom możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi na rynku. Ciekawym wydarzeniem będzie z pewnością pokaz technologii MRT przeprowadzony przez spółkę MC-Bauchemie, jednego z wiodących producentów produktów i rozwiązań w obszarze chemii budowlanej na świecie.

Pokaz technologii podzielono na dwie części:  

Pierwsza będzie dotyczyć sposobu przygotowania podłoża za pomocą myjki wysokociśnieniowej – 350 bar z dyszami rotującymi. 

Jednym z istotnych kroków technologicznych, od których rozpoczyna się prace związane z naprawą konstrukcji studni z wykorzystaniem chemii budowlanej, jest właściwe przygotowanie podłoża mineralnego. Zastosowanie do tego celu odpowiednich technik i maszyn pozwala osiągnąć długotrwały sukces w renowacjach obiektów kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz zbiorników na wodę spożywczą – tłumaczą eksperci firmy.

Przedstawione zostanie jedno ze specjalistycznych urządzeń dedykowanych do tego rodzaju prac - MRT-Blasting Unit. To głowica czyszcząca umożliwiająca optymalne przygotowanie struktur betonowych i murowych. Dzięki jej wykorzystaniu działania związane z renowacją są szybsze i bardziej efektywne oraz dają pewność najwyższej jakości. 

Odpowiednie narzędzie jest tak samo ważne jak odpowiedni materiał

W części drugiej pokazu przedstawiony zostanie natrysk innowacyjnego materiału mineralnego klasy XWW4, wykonany głowicą odśrodkową systemu MRT, co zapewnia równomierne ułożenie i zagęszczenie powłoki zabezpieczającej.

Po przygotowaniu podłoża oraz uszczelnieniu infiltracji następuje naprawa, a następnie wykonanie wyprawy ochronnej w studni kanalizacyjnej. Zastosowanie materiału Ombran MHP-SP 3000 oraz urządzenia o nazwie MRT-Spinning Unit  (głowica narzutowa) pozwala wykonać te prace w jednym kroku technologicznym. Materiał Ombran MHP-SP 3000 jest w klasie R4 wg PN-EN 1504-3 i służy do napraw konstrukcyjnych oraz w klasie XWW4 wg DIN 19573 jako wysoce chemoodporna wyprawa mineralna do zabezpieczenia struktur kanalizacyjnych. Czas wykonania narzutu materiału głowicą MRT-Spinning Unit skraca się do minimum, a powłoka jest równa, zwarta i szczelna, niwelując tym samym agresywne działanie środowiska kanalizacji sanitarnej.

Pokazy, prelekcje i dyskusje

Na uczestników tegorocznej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA czeka wiele branżowych atrakcji. Oprócz pokazów organizatorzy przewidzieli w programie warsztaty praktycznesesję techniczną, a także cztery panele dyskusyjne. Dwa z nich dotyczyć będą konkretnych zagadnień z obszarów bezwykopowej budowy oraz bezwykopowej renowacji. Dwa pozostałe zaplanowano w formie przekrojowych dyskusji na temat jakości w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od przygotowania przez projektowanie, realizację i odbiór projektu, jak również szans i zagrożeń dla branży wynikających ze zmieniającego się otoczenia ekonomicznego.

Konferencja będzie odbywać się w trybie hybrydowym: można w niej uczestniczyć osobiście w Tomaszowicach k. Krakowa, jak również wziąć udział online – poprzez platformę Akademia.Inzynieria.com.

Rejestracja odbywa się na stronie konferencji. Dla osób, które zgłoszą się do 20 maja 2022 r., organizatorzy przygotowali atrakcyjny upominek.

Przeczytaj także: Inżynieria bezwykopowa – kluczowe jest postawienie na jakość