Nagrody TYTAN zasłużenie cieszą się prestiżem i renomą. W branży bezwykopowej są przyznawane przez Wydawnictwo Inżynieria już od 2003 roku i co roku trafiają do firm, które mogą poszczycić się wybitnymi realizacjami w zakresie bezwykopowej budowy i renowacji lub wprowadzają na rynek innowacyjne produkty. Na uznanie zasługuje fakt, że w Europie nie ma podobnego wyróżnienia, które przyznawane byłoby w branży technologii bezwykopowych.

Od samego początku nagród TYTAN intencją organizatorów było, by proces wyłaniania zwycięzców był jak najbardziej obiektywny, a na wybór laureatów miało wpływ szerokie grono. W celu zapewnienia niezależności nagrody, do jury zostali zaproszeni wszyscy przedstawiciele ośrodków naukowych i stowarzyszeń branżowych zajmujących się technologiami bezwykopowymi. Członkowie jury w każdej z kategorii mieli do dyspozycji pulę punktową, którą rozdzielali pomiędzy nominowanych. Werdykty były sumowane i w ten sposób wyłaniano zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Ten model zdał egzamin i naszym zdaniem był transparentny oraz niezależny. Wszystko można jednak udoskonalić. Zwłaszcza że w ciągu ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkiem znaczących zmian w procesach komunikowania, które w bardzo dużej mierze przeniosły się do internetu oraz narastającego trendu upodmiotowienia społeczności skupionych wokół określonych inicjatyw czy zagadnień. Dlatego, chcąc włączyć w proces wyłaniania nagrody jak najszerszą grupę osób, w trosce o jej jeszcze większy prestiż, najwyższą transparentność podejmowanych decyzji i popularyzację technologii bezwykopowych w naszym kraju, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w zasadach wyłaniania laureatów nagród TYTAN.Począwszy od najbliższej edycji, zwycięzcy będą wyłaniani przez trzy odrębne gremia. Pierwszą grupę nadal będzie stanowić niezależne jury ekspertów, złożonych z zaproszonych przedstawicieli świata nauki. Drugą – nowo powołana Akademia Nagród TYTAN, do udziału w której zaprosiliśmy przedstawicieli firm nominowanych do nagrody w trakcie 21 lat jej historii. Trzecią grupę będzie stanowiła społeczność osób związanych z branżą bezwykopową lub zainteresowanych dokonaniami na tym polu, złożona m.in. z użytkowników serwisu inzynieria.com i czytelników „Inżynierii Bezwykopowej”. Głosowanie poszczególnych grup będzie odbywało się za pomocą dedykowanego serwisu internetowego. Co istotne: każde z gremiów wyłaniających zwycięzcę będzie miało równy wpływ na ostateczny werdykt, a „waga” głosów poszczególnych grup będzie wynosiła po 1/3. Zwycięzcy kategorii zostaną ustaleni na podstawie sumy procentowej wyników uzyskanych w głosowaniu poszczególnych grup.  

Jesteśmy przekonani, że dokonane zmiany spowodują, że nagrody TYTAN staną się jeszcze bardziej popularne i cenione, a branża uzyska bardzo znaczący wpływ na proces ich wyłaniania. Już dziś zapraszamy do nominowania najciekawszych produktów oraz realizacji w obszarach bezwykopowej budowy oraz renowacji. Może je zgłaszać każdy, za pośrednictwem strony internetowej poświęconej nagrodom TYTAN w branży bezwykopowej.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:
•    Projekt roku – nowa instalacja
•    Projekt roku – renowacja
•    Europejski projekt w technologiach bezwykopowych
•    Mały projekt bezwykopowy (dotyczy projektów o wartości do 1 mln zł)
•    Produkt roku

Już po raz trzynasty przyznana zostanie również nagroda specjalna – Tytanowy Laur Inwestora, stanowiąca wyróżnienie dla inwestora zwycięskich projektów w kategoriach Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja oraz Mały projekt bezwykopowy.

W połowie maja opublikujemy pełną listę nominowanych. Wtedy też rozpoczniemy głosowanie, które potrwa do 4 czerwca. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 12 czerwca, podczas kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”.

Wspólnie zdecydujmy, komu w tym roku przypadną TYTANY! ZGŁOŚ NOMINACJĘ

XXII Konferencja Inżynieria Bezwykopowa - zapraszamy na wydarzenie w nowej formule!

W tym roku organizatorzy zaprezentują uczestnikom nową, jeszcze bardziej atrakcyjną formułę Konferencji. Mocno postawią bowiem na najbardziej praktyczny aspekt poszerzania wiedzy, czyli pokazy technologii. W całości zostanie im poświęcony jeden dzień wydarzenia.

Trwa już rejestracja na Konferencję. Dostępne są rabaty za zgłoszenie większej liczby uczestników - zaczynają się już od 2 osób.

XXII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii Inżynieria Bezwykopowa odbędzie się w dniach 11–13 czerwca 2024 r. w podkrakowskich Tomaszowicach, a także online poprzez serwis akademia.inzynieria.com.

Przeczytaj także: XXII Konferencja Inżynieria Bezwykopowa - zapraszamy na wydarzenie w nowej formule!