Warunki geologiczne na trasie wiercenia były zmienne: ił, piasek, żwir. Średni dzienny postęp wiercenia wynosił 8 - 18 m. Całkowity budżet projektu modernizującego 17 km miejscowej kanalizacji wynosi 45 mln euro. Czterdzieści procent tej sumy stanowi dotacja Unii Europejskiej