W ramach projektu wykonano 5 robót przeciskowych o średnicach pomiędzy 1000 a 1500 mm. Prace zlecono pięciu różnym wykonawcom. Wiele przeszkód terenowych zostało pokonanych dzięki zastosowaniu mikrotunelowania: ruchliwe skrzyżowania, autostrada A7, kanał żeglowny. Jedna z sekcji kanału DN 1280 o długości 275 m została wykonana po łuku o promieniu 1300 m. Głębokość instalacji osiągnęła pod kanałem 12 m. Raportowane siły przeciskowe na większości odcinków raportowane były jako niskie i nie przekraczały 1800 kN.