Napotkane warunki geologiczne cechowały się wysokim poziomem wody gruntowej i niezwykłą zmiennością, od pęczniejących iłów, pyłu, piasku a na żwirze i dużych kamieniach kończąc. Zastosowano niekonwencjonalne receptury płynów smarnych.