Średnice zainstalowanych rur betonowych wynosiły odpowiednio DN 3000 (trzy odcinki o długościach 580 m, 200 m, 200 m), DN 2800 (380 m), DN 1600 (80 m). W Hamburgu doszło do realizacji kanalizacji deszczowej DN 1800 w trzech sekcjach: 900 m, 950m, 550 m. W trudnych warunkach wiercenia (glina zwałowa, piasek ze żwirem) wykorzystano głowicę mikrotunelową firmy Herrenknecht.