Planowana przepustowość tego systemu wynosi 500000 m3/dobę. Projekt został podzielony na część morską i lądową. Część lądowa została wykonana w trzech sekcjach tunelowych i połączona z odcinkiem morskim w miejscu gdzie przykrycie pod dnem wynosi 3 m, a głębokość wody około 6 m. Długość sekcji przeciskowych począwszy od stacji pomp wyniosła: 874, 604, 830 m. Jako że przeciskane dystanse były relatywnie długie, szczególną uwagę zwrócono na ograniczenie tarcia poprzez właściwe smarowanie pobocznicy rury. Pośrednie stacje siłowników były montowane w stałych odstępach 115 m. Średnie przykrycie ponad betonowym tunelem wyniosło 8 m. Wykonawcą mikrotunelowania została firma McConnell Dowell Contractors. Urządzenie firmy Herrenknecht AVND 1800 ukończyło pracę pod dnem zatoki i zostało ewakuowane metodą morską na barkę. Trzy długie odcinki mikrotunelowe zostały ukończone w założonym horyzoncie czasowym bez znaczących problemów technicznych.