Przeciętna długość pojedynczego przecisku wynosi 85 m. System mikrotunelowy został wybrany z powodu z trudno zwiercalnej formacji. Perco zastosowała maszynę Iseki Unclemole.