Mikrotunelowanie zostało wybrane jako technika stosunkowo mało ingerująca w zabytkowa tkankę miasta. Inżynier projektu wskazał do realizacji przedsięwzięcia firmę specjalizującą się w technikach bezwykopowych Impresa Serpeloni. System rurowy CC-GRP został dostarczony przez firmę HOBAS. Projekt przewidywał budowę 200 m odcinka tunelu pod centrum miasta z ujściem do rzeki Adige. Głębokość instalacji wyniosła 4 m.