Projektując nowa infrastrukturę zdecydowano się wykorzystać techniki wiertnicze do realizacji ponad 20 km tuneli o średnicach od 4.5 do 6 m oraz 1400 m mikrotuneli w sześciu sekcjach. Wartość robót tunelowych przekracza 430 mln USD. Wśród wykonawców mikrotuneli z rur polimerobetonowych o średnicy 1830 mm znalazły się firmy Norhtwest Boring Co. i James W. Fowler Co. wykorzystujące urządzenia marki Soltau.