Wykorzystano dwa typy urządzeń tunelowych firmy Akkerman. Earth Pressure Balance Machine (EPBM) zainstalowało w dwóch odcinkach 920 m rur betonowych (RCP) o średnicy 2440 mm. Wykorzystano szereg pośrednich stacji siłownikowych dla przezwyciężenia narastających sił przeciskowych. Drugi system mikrotunelową wywiercił dwa odcinki: 265 m (RCP 1830 mm) oraz 165 m (RCP 1220 mm). Głębokość posadowienia instalacji wyniosła 8 m. Nowy kolektor wyeliminuje konieczność używania stacji pomp, szacuje się, że oszczędności z tego tytułu wyniosą 350000 USD w skali roku. Wykonawcą prac wiertniczych jest firma Pacific Boring of Caruthers.