Projekt obejmował 69 bezwykopowych instalacji o łącznej długości 10500 m. Metodami bezwykopowymi zastosowanymi przy realizacji projektu były: HDD, tradycyjny sliplining i metoda ślimakowego wiercenia auger boring. Te metody zostały użyte przy przekraczaniu rzek, kanałów, terenów podmokłych, autostrad, torów kolejowych i dróg.

Przy realizacji projektu zmierzono się dwukrotnie z kanadyjską zimą, ograniczeniami nałożonymi przez środowisko naturalne, okresami wzmożonej ochrony ryb i zwierząt kopytnych w dolinach rzek, wymogami terenów leśnych oraz ograniczonymi możliwościami poruszania się w obszarze Transportation Utility Corridor w Edmonton.