Zapobiegnie to przepełnianiu kanalizacji w okresie ulewnych deszczy i przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych. John Holland wykorzystuje dwa urządzenia firmy Herrenknecht typu EPB do drążenia tuneli segmentowych. Średnice instalacji wynoszą odpowiednio 3000 mm oraz 4000 mm. Całkowita wartość projektu finansowanego wspólnie przez Melbourne Water oraz Yarra Valley Water wynosi 600 mln AUD. Zakończenie prac planowane jest na rok 2012.

Firma bierze udział w innym znaczącym przedsięwzięciu. Wspólnie z Veolia Water zaprojektowała i buduje na zlecenie Sydney Water Corporation stację odsalania wody o dziennej wydajności 250.000 m3  wraz z niezbędną infrastrukturą rurociągową. W ramach inwestycji powstaje 32 km instalacji przesyłowych, w tym instalacje pod dnem Botany Bay i morskie rurociągi służące do rozpraszania solanki. Znaczna część projektu powstaje z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania. Zasilanie stacji odsalania Kurnell w 100% pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Woda pitna popłynie do odbiorów latem (styczeń – luty)  2010 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 1 mld AUD.