Dla uniknięcia zamknięcia szlaków komunikacyjnych na czas robót generalny wykonawca firma SJ Louis Construction of Texas zaproponował mikrotuneling jako metodę budowy dla części rurociągu. Bradshaw Construction jako podwykonawca w tym obszarze musiał zmierzyć się z niekorzystnymi warunkami gruntowymi i niewielkim przykryciem ponad planowaną instalacją. Na potrzeby inwestycji wybudowano cztery szyby startowe o średnicy 7,3 m oraz cztery szyby odbiorcze o średnicy 4,9 m. Długości wykonywanych odcinków wyniosły 35 do 65m. Średnice rur przeciskowych  to 78” (1980 mm) i 96” (2440 mm).

Pewnym problemem był fakt, że średnice rur HOBAS nie korespondowały ze standardowym sprzętem mikrotunelowym będącym w posiadaniu firmy wiertniczej. W związku z tym Bradshaw zwrócił się do japońskiego producenta RASA Industries o przygotowanie nowej mikrotunelowej maszyny. Japońska firma dostarczyła model Unicorn 1900 z elektrycznym napędem głowicy i bezpośrednim dostępem do czoła maszyny dla wymiany elementów skrawających. Maszyna została wykonana jako wersja o średnicy 2105 mm z opcją rozszerzenia głowicy do 2470 mm. Wiercenie przeprowadzone w zmiennych warunkach geologicznych obejmujących ił, piasek i słabo skonsolidowany piaskowiec przebiegło bez znaczących trudności technicznych, mimo iż  przykrycie nad instalacją było mniejsze miejscami niż 2m, a średnica otworu przewyższała średnicę wciskanych rur zaledwie o 2%.